Knisja 2000. Ġustizzja, Impenn, Solidarjetà

Print Friendly, PDF & Email

Ara Knisja 2000, nru 139 …

F’din il-ħarġa …

Fr Raymond Gatt OP Editorjal
Fr Constantine Mamo Il-ħsieb wara d-disinn tal-qoxra tar-rivista
Maria Sant Fournier Patri Ġwann Xerri OP (1947-2021)
Fr John Xerri OP Reflections on my recent nomination – 5th August 2001
Nathalie Grima Vuċijiet in-Nisa – L-emanċipazzjoni tan-nisa f’Malta minn perspettiva post-sekulari
Sammy Meilaq It-trejdunjoniżmu għad fadal żmienu?
Mario Gerada One Bird’s Song
Prof. Carmel Borg Il-kuraġġ ċiviku u l-vjaġġatur li jgħallem mingħajr ma jaħkem
Andrè Callus Il-ġlieda għal soċjetà msejsa fuq il-ħarsien
Martin Gauci X’inhu t-teatru ta’ Augusto Boal?
Fr Raymond Gatt OP Papa Franġisku u t-Tagħlim Soċjali tal-Knisja
Bernard Cauchi u Michael Galea Stedina għal Teoloġija tal-Liberazzjoni f’Malta
Fr Charles Tabone OP Il-Promozzjoni Umana fil-ħsieb ta’ San Duminku u fl-Ordni tal-Predikaturi
Fr Ivan Attard OP L-ispiritwalità tal-Ġustizzja u Paċi fl-Ordni Dumnikan

Ara Knisja 2000, nru 139 …

%d bloggers like this: