Il-Ġimgħa, 6 ta’ Mejju 2022

Print Friendly, PDF & Email

M’inhix kapaċi nagħmel ħwejjeġ kbar, imma rrid li nagħmel kollox ukoll l-iċken ħwejjeġ, għall-akbar glorja ta’ Alla.

San Duminku Savio

%d bloggers like this: