Knisja 2000. Dun Karm għadu rilevanti?

Print Friendly, PDF & Email

Ara Knisja 2000, nru 140 …

klikkja biex taqra Knisja 2000, nru 140 …

Fr Raymond Gatt OP. Editorjal 1
Prof. Charles Briffa. It-Testment Poetiku ta’ Dun Karm 5
Dr Josette Attard. Dun Karm minn perspettiva Estetika-Letterarja 21
André P. DeBattista. “Iżda daqsek lil ħadd” – L-Element Patrijottiku u Nazzjonali f’Dun Karm 29
Prof. Adrian Grima. Is-Soċjetà Ġwejda ta’ Dun Karm 45
Dr Mario Cutajar. L-element ġeografiku fil-poeżija ta’ Dun Karm 57
David Calleja. Il-pajsaġġ u l-ambjent naturali fil-poeżija ta’ Dun Karm Psaila 67
Patrick J. Sammut. L-element reliġjuż fil-poeżiji ta’ Dun Karm Psaila 75
Wayne Farrugia. L-element femminili fil-poeżija ta’ Dun Karm 87
Fr David Torpiano. Ir-rilevanza dejjiema tal-versi Pawlini ta’ Dun Karm Psaila 97
Tarċisju Zarb. ‘Waħdi’ u ‘Wied Qirda’ – Riflessjoni dwar żewġ poeżiji ta’ Dun Karm 105
Kontributuri 117

Aqra Knisja 2000, Nru 140 …

%d bloggers like this: