Mirakli Ewkaristiċi fis-sekli 20 u 21

Print Friendly, PDF & Email

Minn Manwel Cutajar

Daħla: F’dis-sensiela ta’ artikli tkellimna u nittamaw li nkomplu  nitkellmu  dwar  il-Mirakli Ewkaristiċi li seħħew matul  l-Istorja tal-Kristjaneżmu f’diversi sekli u pajjiżi.Iżda s’issa tkellimna dwar Mirakli Ewkaristiċi li seħħew f’perijodi varji tal-istorja tal-umanità ’l bogħod miż-żminijietna. Hekk tkellimna dwar il-Mirakli Ewkaristiċi li seħħew fiż-żminijet l-aktar bikrija tal-Kristjaneżmu, bħal dak ta’ Skete fl-Eġittu li seħħ fit-Tielet Seklu; ta’ Ruma fis-sitt Seklu, fit-Tmien Seklu bħal dak ta’ Lanciano, u oħrajn li seħħew fl-Għaxar, il-Ħdax, u t-Tnax-il seklu li għalkemm kollha ġew approvati u ddikjarati mill-Knisja Kattolika bħal awtentiċi madanakollu kultant dal-Mirakli nistgħu narawhom wisq imbiegħda u maqtugħin minna u forsi  nqisuhom, li ċertament ma għandux ikun il-każ, bħallikieku huma stejjer mitiċi jew immaġinarji li sempliċiment waslu għandna minn ġenerazzjoni għal oħra. Tabilħaqq,matul iż-żminijet medjovali, u żminijiet oħra kemxejn  aktar qrib tagħna seħħew ħafna Mirakli Ewkaristiċi oħra, kollha importanti, kif se nkomplu naraw f’dis-sensiela. 

Dawn il-Mirakli Ewkaristiċi kollha li seħħew matul das-sekli kollha ladarba huma approvati mill-Knisja Kattolika jistgħu jkunu ta’ Sinjali u Evidenza tal-Preżenza Reali ta’  Ġesù Kristu fl-Ewkaristija. Madanakollu, kif konna għidna fl-ewwel artiklu dawn il-Mirakli ma jorbtux lill-Insara biex jemmnu fihom, anki jekk rikonoxxuti uffiċjalment mill-Knisja Kattolika.

Mirakli Ewkaristiċi li seħħew fi żminijiet l-aktar qrib tagħna:

Fis-Seklu Għoxrin:

Rosano (Italja) – 1948; San Mauro La Bruca (Italja)-1969; Sant’Andrija tal-Gżira ta’ La Réunion – 1902; Morne Rouge ( Gżira tal-Karibew ta’ Martinique) – 1902; Turmaco (Kolumbja) – 1906; Silla (Spanja) – 1907:  Betanja (Venezwela)-1991;  Buenos Aires (Arġentina) – 1992, 1994, 1996.

Fis-Seklu Wieħed u Għoxrin:

Chirattakonam (Indja) – 2001; Tixtla (Messiku)-2006; Sokólka (Polonja) – 2008; Legnica (Polonja) -2013.

Ċertament,matul dis-sensiela jkollna l-okkażjoni fil-ġejjieni li nitkellmu kemxejn aktar fit-tul u fid-dettall dwar kull wieħed minn dal-Mirakli.

Iżda llum, 19 ta’ Ġunju,  peress li l-Knisja Kattolika qiegħda tiċċelebra bl-akbar solennità l-Festa Qaddisa ta’ Corpus Christi, Il-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Sidna Ġesù Kristu fis-Sagrament tal-Ewkaristija, festa tant għażiża u importanti għall-Kattoliċi u l-Insara kollha fid-dinja, nixtieq nitkellmu ftit dwar il-Mirakli Ewkaristiċi li seħħew f’Buenos Aires,il-belt kapitali tal-Arġentina,fis-snin 1992, 1994 u 1996 konsekuttivament. U dan propju għaliex persuna li kienet impenjata sew  fl-investigazzjonijiet  Ekkeżjastiċi b’kawtela kbira ta’ dawn il-Mirakli kien propju f’dak iż-żmien l-Arċisqof Jorge Mario Bergoglio, illum il-Papa tal-Knisja Kattolika: Papa Franġisku.

Il-Miraklu ta’ Mejju 1992: inċidentalmentdal-mirakluseħħ propju fl-istess sena u xahar, li fihom il-patri Ġiżwita Jorge Mario Bergoglio  kien ġie  maħtur  Isqof titulari ta’ Auca u Isqof Awżiljarju ta’ Buenos Aires mill-Papa Ġwanni Pawlu II. ( Nota. Aktar tard fis-sena 1998 kien ġie maħtur Arċisqof ta’ Buenos Aires, u fis-sena 2001 Kardinal mill-Papa Ġwanni Pawlu II)

Dal-Miraklu seħħ fil-parroċċa ta’ Santa Maria y Caballito Almagro fil-kwartier kummerċjali fil-belt il-qadima ta’ Buenos Aires. Fl-1992, wara il-quddies tal-Ġimgħa l-1 ta’ Mejju 1992, waqt li Carlos Domingues,lajk u ministru straordinaju tat-Tqarbin,  kien qiegħed jipprepara r-riżerva Ewkaristika  sab żewġ  biċċiet ta’ Ostja kkonsagrata fuq il-korporal. Kif tordna il-Knisja f’dawn is-sitwazzjonijiet, il-Kappillan Fr Juan Salvador Carlomagno ta istruzzjonijiet li dawn il-biċċiet ikkonsagrati  jitqiegħdu f’reċipjent bl-ilma u jitpoġġew fit-tabernaklu bil-ħsieb li wara xi jiem jinħallu. Fil-jiem ta’ wara, diversi saċerdoti marru jiċċekkjawhom u raw li xejn ma nbidel. Iżda, sebat ijiem wara,  nhar  il-Ġimgħa 8 ta’ Mejju 1992,Fr Juan  iċċekkja r-reċipjent u ra li kienu ffurmaw tliet emboli tad-demm fl-ilma. Il-Ħadd ta’ wara 10 ta’ Mejju, waqt iż-żewġ quddisiet ta’ filgħaxija ġew ukoll innutati diversi qtar żgħir ta’ Demm fuq il-patena li biha is-saċerdoti jqassmu l-Ewkaristija.

Il-Miraklu tal-1994: Sentejn wara, nhar il-Ħadd 24 ta’ Lulju 1994, waqt il-quddies ta’ filgħodu għat-tfal fl-istess knisja, meta l-ministru lajk tat-Tqarbin fetaħ il-pissidi ra qatra demm nieżla mal-ġenb fuq ġewwa tal-pissidi.

Fr Alejandro Pezet

Il-Miraklu tal-1996: Il-Ħadd, 18 ta’ Awwissu 1996, Fr Alejandro Pezet kien qiegħed jiċċelebra l-quddiesa tas-7.00 ta’ filgħaxija,fl-istess knisja ta’ Santa Maria y Caballito Almagro. Hekk kif kien se jispiċċa jqassam it-Tqarbin, mara resqet lejh u qaltlu li kienet innotat Ostja mitfugħa f’qiegħ ta’ gandlier quddiem il-Kurċifiss in-naħa ta’ wara fil-knisja.  Meta mar fil-post indikat Fr Alejandro  ra li l-Ostja kien tħammġet. Peress li ma setax jikkunsmaha poġġieha f’reċipjent bl-ilma u poġġieha fit-tabernaklu tal-kappella tas-Santissimu Sagrament fl-istess knisja. Wara xi jiem, it-Tnejn 26 ta’ Awwissu 1996, malli fetaħ it-tabernaklu b’għaġeb kbir sab li dik l-Ostja fir-reċipjent kienet inbidlet f’sustanza mdemmija. Immedjatament Fr Pezet informa lill-Isqof Jorge Mario Bergoglio li dak iż-żmien kien Isqof Awżiljarju ta’ Buenos Aires li dan tah istruzzjonijiet biex l-Ostja tiġi fotografata b’mod professjoanli. Ir-ritratti ttieħdu fis-6 ta’ Settembru 1996 u kienu juru biċ-car li, l-Ostja ikkonsagrat kienet saret framment ta’ laħam imdemmi u li kien kibret b’mod sinifikanti fid-daqs. Għal diversi snin l-Ostja baqgħet fit-tabernaklu, u l-ġrajja  kollha inżammet sigrieta ħafna.Peress li l-Ostja Ikkonsagrat  ma soffriet l-ebda dekompożizzjoni viżibbli, l-Isqof Bergoglio ddeċieda li tiġi analizzata xjentifikament.

Fil-5 ta’ Ottubru 1999, fil-preżenza tar-rappreżentanti ta’ Jorge Mario Bergoglio issa Arċisqof ta’ Buenos Aires, Prof. Ricardo Castanon Gomez ħa kampjun tal-framment imdemmi u bagħtu New York għal analiżi xjentifika. Peress li ma xtaqx jippreġudika l-istudju, Prof. Castonan apposta ma informax it-tim tax-xjentisti dwar il-provenjenza tal-kampjun. Wieħed minn dawn ix-xjentisti kien il-Professur Frederic Zugiba tal-Università ta’ Columba,il-kardjalogu u patologu forensiku magħruf.Huwa ddetermina li s-sustanza analizzata kienet laħam u demm reali li fihom DNA uman. Zugiba xehed li “il-materjal analizzat huwa framment tal-muskolu tal-qalb li jinsab fil-ħajt tal-ventrikolu tax-xellug qrib il-valvi… il-muskolu tal-qalb jinsab f’kundizzjoni inflammatorju u fih numru kbir ta’ ċelluli bojod tad-demm. Dan jindika li l-qalb kienet ħajja fiż-żmien li ttieħed il-kampjun …. peress li ċ-ċelluli bojod tad-demm imutu barra organiżmu ħaj. Huma jeħtieġu organiżmu ħaj biex isostnuhom. Għalhekk, il-preżenza tagħhom tindika li l-qalb kienet ħajja meta ttieħed il-kampjun. Barra minn hekk, dawn iċ-ċelluli bojod kienu ppenetraw it-tessut, li jkompli jindika li l-qalb kienet taħt stress qawwi, bħallikieku li dak il-bniedem kien imsawwat ħafna fuq is-sider.” Kien f’dan il-punt li Prof Zugiba informa lit-tim ta’ riċerka li l-awtoritajiet tal-pulizija għandhom jiġu nnotifikati minħabba li x’aktarx kien seħħ reat vjolenti. Fl-aħħarnett, kien ġie nnutat wkoll li l-kundizzjoini tal-kampjun hija konsistenti mal-effett tal-mewt bil-kurċifissjoni.

%d bloggers like this: