Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof f’Jannar 2023

Print Friendly, PDF & Email

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

F’dawn il‑ġranet Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra l‑quddies f’dawn il‑knejjes:

Il‑Ħadd 1 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra quddiesa fis‑Solennità tal‑Imqaddsa Omm Alla mill‑Kappella tad‑Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi. Din tixxandar fuq TVM, knisja.mtNewsbook.com.mt u l‑istazzjon tar‑radju 103.

Is‑Sibt 7 ta’ Jannar, fis‑5:45 p.m., Mons. Arċisqof jiċċelebraquddiesa għall‑koppji li żżewġu fl‑2022 fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

Il‑Ħadd 8 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra l‑quddiesatal-Epifanija mill-Konkatidral ta’ Ġwann, il-Belt Valletta, li matulha se jippreżenta n-Nunzju Appostoliku l-ġdid Mons. Arċisqof Savio Hon Tai-Fai. Din tixxandar fuq TVM, knisja.mtNewsbook.com.mt u l‑istazzjon tar‑radju 103.

It‑Tlieta 10 ta’ Jannar, fil-5:00 p.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra t-talb tal-għasar flimkien mas-Sorijiet Klarissi, fil-Monasteru ta’ Santa Klara, il-Kappara.  

Is‑Sibt 14 ta’ Jannar, fis‑5:45 p.m., Mons. Arċisqof jiċċelebraquddiesa għall‑koppji li se jiżżewġu fl‑2023 fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

Il‑Ħadd 15 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra l‑quddiesatal-Ħadd mill-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Immakulata Omm il-Knisja, Tal-Ibraġ u wara jiltaqa’ mal-parruċċani. Din tixxandar fuq TVM, knisja.mtNewsbook.com.mt u l‑istazzjon tar‑radju 103.

Il-Ħamis 19 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra quddiesa bis-sehem tas-sorijiet Ġerosolmitani tal-klawsura fil-Monasteru ta’ Sant’Ursula, il-Belt Valletta. Din tixxandar fuq TVM.

Il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar, fis-6:30 p.m., Mons. Arċisqof jieħu sehem fis-servizz ekumumiku djoċesan fil-Knisja ta’ San Nikola tal-Patrijarkat Ekumeniku ta’ Kostantinopli, il-Belt Valletta.

Is‑Sibt 21 ta’ Jannar, fil‑5:15 p.m., Mons. Arċisqof imexxi traslazzjoni u l‑ewwel għasar, u fis-6:00 p.m. jiċċelebra quddiesa lejlet il‑festa tal‑Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil‑Katidral tal‑Imdina.

Il‑Ħadd 22 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, fil‑Katidral tal‑Imdina. Din tixxandar fuq TVM, knisja.mtNewsbook.com.mt u l‑istazzjon tar‑radju 103.

Il-Ħamis 26 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra quddiesa mid-dar tal-anzjani Casa San Paolo, il-Qawra. Din tixxandar fuq TVM.

Il‑Ħadd 29 ta’ Jannar, fid‑9:30 a.m., Mons. Arċisqof jiċċelebra l‑quddiesatal-Ħadd mill-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke, li fiha jagħti l-ministeru tal-lettorat lis-seminarista Matthew Sammut. Wara l-Arċisqof jiltaqa’ mal-parruċċani. Din tixxandar fuq TVMknisja.mtNewsbook.com.mt u l‑istazzjon tar‑radju 103.

Sors: www.knisja.mt

Ritratt: www.knisja.mt/ritratti

Leave a Reply

%d bloggers like this: