Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. Is-Sitt Ħadd tas-Sena. (Sena A)

Print Friendly, PDF & Email

Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja kull nhar ta’ Ħadd mal-familjari jew mall-kuraturi tagħhom. Bħala tħejjija, iridu jwieġbu għall-mistoqsija: ‘Fejn hu dan il-post li qed jitkellem dwaru San Pawl?’

%d bloggers like this: