Hawn, Mulejja, jien narak wiċċ imb’wiċċ

Print Friendly, PDF & Email

Minn Manwel Cutajar

Fl-okkażjoni tal-Ottava ta’ Talb għall-Għaqda tal-Knejjes Insara li  għadha kemm saret bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar 2023, fid-dinja Nisranija kollha, inkluż s’intendi f’Malta wkoll, u f’kuntest tat-tema tal-artikli f’din is-sensiela dwar il-Ewkaristija bħala l-Ikla tal-Mulej – il-Bankett Ewkaristiku – nixtieq nippreżenta Innu Reliġjuż tal-poeta u teologu Rev.Horatius Bonar D.D. (1808-1889), (ritratt), pastor Presbiterjan Skoċċiż, li l-poeżiji, Innijiet u fuljetti reliġjużi, fosthom dwar l-Ewkaristija, kienu popolari ferm matul is-seklu 9.

Hawn, Mulejja, jien narak wiċċ imb wiċċ

(Here,O my Lord, I see Thee face to face)

Hawn, Mulejja, narak wiċċ imb wiċċ,

Hawnhekk il-Fidi tista’ tmiss u żżomm

ħwejjeġ li ma jidhrux,

Hawn naqbad b’id l-aktar soda l-Grazzja Tiegħek,

u l-għeja kollha tiegħi fuqek tmiel.

Hawn nittmantni mill-Ħobż ta’ Alla,

Hawn nixrob miegħek l-Inbid rjali tas-Sema,

Hawnhekk  inwarrab kull tagħbija tal-art,

Hawn induq mill-ġdid is-serħan tad-dnub maħfur.

M’għandiex għajnuna ħlief Tiegħek,

lanqas m’għandi bżonn,

driegħ ieħor ħlief Tiegħek biex nistrieħ fuqu.

Biżżejjed, Mulejja, tabilħaqq biżżejjed,

Is-saħħa tiegħi tinsab fil-qawwa Tiegħek,

 fis-Setgħa Tiegħek biss.

Din hija s-siegħa tal-bankett u tal-għanja,

Din hija l-mejda tas-Sema mifruxa għalija,

Hawn ħalluni nagħmel festa, u , waqt il-festa

inkompli ntawwal

Is-siegħa qasira tiddi tas-Sħubija Miegħek.

Malajr wisq inqumu, is-simboli jegħbu,

Il-festa, imma  mhux l-Imħabba,għaddiet u marret,

Il-Ħobż u l-Inbid jitneħħew,imma Inti hawn,

Eqreb minn qatt qabel, għadek it-tarka u x-xemx tagħna.

Festa wara l-oħra hekk tiġi u tgħaddi,

Madanakollu, filwaqt li tgħaddi, tipponta lejn

 il-festa ferrieħa u hienja ta’  hemm fuq,

Li tagħti minn qabel togħma ħelwa tal-ferħ tal-festa,

il-festa kbira tal-għarusa tal-Ħaruf ta’ hena u Mħabba.

%d bloggers like this: