Lectio Divina fit-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. Sena “A”

Vanġelu (Mt 28, 16-20): Dis-silta tagħlaq l-Evanġelju ta’ S. Mattew, fejn rajna l-ħajja ta’ Ġesu fuq din l-art – it-twelid f’Betlem, it-trobbija f’Nazareth, u l-ħidma f’Kafarnaum u Ġerusalemm.  B’ebda mod m’għandna nqisu dis-silta bħala t-tmiem tal-ħidma ta’ Ġesu fuq din l-art. Pjuttost hija bidu.  Ġesu se jidħol fid-dar tal-Missier u jħalli l-Missjoni tiegħu f’idejn l-Appostli.  Ordnalhom biex jinġabru fil-Galilija, fuq il-muntanja tal-Beatitudni. 

Ara Aktar