Archive

Archive for the ‘Aħbarijiet’ Category

Eluf ta’ tfal tal-iskola Maltin qed jgħinu lit-tfal Sirjani jattendu l-iskola

Il-Ħamis 10 ta’ Mejju 2018: Aktar minn 5,500 tifel u tifla minn 24 skejjel madwar il-gżejjer Maltin ħadu sehem f’kampanja ta’ ġbir ta’ fondi biex jgħinu lil xi wħud mit-tfal l-aktar imċaħħda fis-Sirja sabiex jingħataw edukazzjoni skolastika. F’din l-inizjattiva organizzata mill-Aid to the  Church in Need (Malta) ħadu sehem 24 skola – 8 skejjel f’Għawdex, 9 skejjel tal-Knisja, 5 Skejjel Statali u 5 Skejjel Privati ​​f’Malta. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Jalla nkunu bħal San Ġorġ Preca: ma naqtgħux qalbna u ma nistħux inxandru bir-reqqa l-Kelma tal-Verità – L-Arċisqof

L-Erbgħa, 9 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ Preca. Read more…

Jalla tikbru u tkunu grati għal tant ġid, għal tant informazzjoni u edukazzjoni li tieħdu f’dan il-post

May 9, 2018 1 comment

L-Erbgħa, 9 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa f’għeluq l-10 snin tal-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. Read more…

Simposju internazzjonali f’Ta’ Pinu dwar Marija “Omm il-Knisja”

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju 2018: Imnebbaħ mill-għażla tal-Papa Franġisku li minn din is-sena jiddikjara l-għada ta’ Għid il-Ħamsin bħala Tifkira obbligatorja tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja, is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, f’kollaborazzjoni mad-Djoċesi ta’ Għawdex, mal-Fakultà Teoloġika Pontifiċja Marianum ta’ Ruma, u mal-Assoċjazzjoni Marjoloġika Interdixxiplinari Taljana, se jorganizza Simposju Internazzjonali Marjoloġiku-Marjan bit-tema: “Omm tal-Knisja u fi ħdan il-Knisja: Bibbja – Teoloġija – Pastorali”, bejn il-Ġimgħa 1 u s-Sibt 2 ta’ Ġunju 2018. Read more…

Categories: Aħbarijiet

“Ir-rużarju huwa port sigur għaliex jagħtina dik is-serenità li aħna qegħdin qrib il-Madonna, li l-Madonna ser tipproteġina” – L-Arċisqof

It-Tlieta, 8 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa f’Marsaxlokk f’Jum id-Devozzjoni lill-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej. Read more…

L-Arċisqof jistaqsi: Kif nista’ nsir ħabib ta’ Ġesù?

Il-Ħadd, 6 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa mat-tfal bħala parti mill-Viżta Pastorali f’Ħal Safi. Read more…

Il-Kardinal Jean-Louis Tauran fl-Arabja Sawdija

Is-Sibt 5 ta’ Mejju 2018: Il-Kardinal Jean-Louis Tauran, President tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet, ilu fl-Arabja Sawdija sa mit-13 t’April u se jibqa’ hemm sal-20 t’April, b’hekk ikun qed ipatti għal żjara li kient saret fil-Vatikan fl-20 ta’ Settembru, 2017, mis-Segretarju Ġenerali tal-Muslim World , ix-Sheikh Muħammad bin Abdul Karim Al-Issa. Read more…

Categories: Aħbarijiet