The letter: A message for our earth

Attività li tfakkar ix-Xahar tal-Ħolqien 2023

Il-Kummissjonijiet Interdjoċesana Ambjent u Ġustizzja u Paċi, f’kollaborazzjoni mal-Patrijiet Franġiskani, se jorganizzaw attività biex ifakkru l-Istaġun tal-Ħolqien 2023. Permezz ta’ din l-attivitá, se jkunu qed jingħaqdu ma’ numru ta’ Knejjes Insara madwar id-dinja kollha li bejn l-1 ta’ Settembru u l-4 t’Ottubru ta’ kull sena jfittxu li jqajjmu kuxjenza favur l-għożża tal-Ħolqien.

aktar