Simpożju dwar it-teoloġija tas-saċerdozju

Il-Vatikan iħabbar simpożju dwar it-teoloġija tas-saċerdozju  

Il-Vatikan ħabbar ‘Simpożju Teoloġiku fuq il-Vokazzjonijiet’, mis-17-sad-19 ta’ Frar 2022 bl-isem ta’ ‘Lejn Teoloġija Fundamentali tas-Saċerdozju’. Is-simpożju se jkun dwar iċ-ċelibat tas-saċerdoti fir-rit Latin u s-saċerdozju tal-imgħammdin. Kull ġurnata se tiffoka fuq tema differenti: (i) It-Tradizzjoni u Orizzonti Ġodda, (ii) It-Trinità, Missjoni u Sagramentalità, (iii) Iċ-Ċelibat, il-Kariżma u l-Ispiritwalità.

AKTAR