Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara Appostolika tiegħu fil-Madagascar

Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara appostolika tiegħu fil-Madagascar. Is-Sibt huwa ltaqa’ mal-awtoritajiet ċivili tal-pajjiż, żar il-Monasteru tal-Karmelitani Skalzi u ltaqa’ wkoll mal-Isqfijiet tal-Madagascar. F’dan il-pajjiż hemm 21 djoċesi u 5 arċidjoċesi u l-isqfijiet kollha kienu fil-Katidral ta’ Antananarivo biex jisimgħu dak li kellu jgħidilhom il-Papa Franġisku. Continue reading Il-Papa Franġisku lbieraħ temm iż-żjara Appostolika tiegħu fil-Madagascar

Fil-Madagascar, il-Papa jiltaqa’ ma’ ex-Student tiegħu.

Inkomplu nitkellmu dwar iż-żjara tal-Papa Franġisku fil-Madagascar fejn il-bieraħ kellu jum ieħor mimli impenji. Fil-fatt il-Papa qatta’ l-jum tal-Ħadd fil-kapitali Antananarivo fejn iċċelebra quddiesa għal madwar miljun ruħ f’medda art fil-miftuħ u fakkar lil dawn il-fidili kollha li l-mixja wara Ġesù hija impenn. Continue reading Fil-Madagascar, il-Papa jiltaqa’ ma’ ex-Student tiegħu.

Tmiem tal-era Ortodossa fi Franza

L-Arċidjoċesi tal-Knejjes Russi fil-Punent tal-Ewropa tista’ tiddeċiedi nhar is-Sibt 7 ta’ Settembru biex tħalli l-Patrijarkat ta’ Kostantinopli u tingħaqad ma’ dak ta’ Moska. Jekk issir din l-għażla, jagħlaq kapitlu ta’ seklu fl-istorja tad-dijaspora Russa u tal-Ortodossija fl-Ewropa. Jidher li d-djalogu li sar fis-17 ta’ Awwissu bejn Mons. Jean de Charioupolis u l-Patrijarka Bartilmew ta’ Kostantinopli spiċċa bla ħadd minnhom ma bidel il-pożizzjoni tiegħu. Continue reading Tmiem tal-era Ortodossa fi Franza

Il-Papa dwar il-ktieb ‘Kif l-Amerka trid tibdel il-Papa.

Meta nhar l-Erbgħa, l-4 ta’ Settembru, il-Papa Franġisku kien fuq l-ajruplan minn Ruma lejn il-Mozambique, il-ġurnalist Franċiż Nicolas Senèze ippreżentalu l-ktieb tiegħu ‘Comment L’Amérique veut changer de Pape’ (Kif l-Amerka trid tibdel il-Papa). Il-ktieb jiddeskrivi kif intellettwali sinjuri u tradizzjonalisti jattakkaw lill-Papa Franġisku. Il-Papa, li diġa’ kien qara artiklu dwar il-ktieb, ma ddejjaqx jikkummenta li hu unur għalih li jkun attakkat mill-Amerikani.

https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/04/pope-francis-journalist-i-am-honored-americans-attack-me

Rapport min Joe Galea

Kristu ħaj, ispirazzjoni għat-tmexxija fl-iskejjel tal-Knisja

Waqt ċelebrazzjoni reliġjuża fil-Katidral tal-Imdina, li saret nhar it-3 ta’ Settembru 2019, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ħeġġeġ lill-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja u l-edukaturi preżenti sabiex fil-ħidma edukattiva tagħhom jimxu fuq il-linji gwida mogħtija minn Papa Franġisku fl-eżortazzjoni appostolika Kristu Jgħix. Continue reading Kristu ħaj, ispirazzjoni għat-tmexxija fl-iskejjel tal-Knisja

Imut il-Kardinal Roger Etchegaray

Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Settembru tħabbret il-mewt tal-Kardinal Roger Etchegaray fl-eta ta’ 96 sena. Il-Kardinal Etchegaray kellu diversi karigi fil-Knisja Kattolika, fosthom bħala Arċisqof ta’ Marsilja u president tal-Kunsill Ġustizzja u Paci u tal-Kunsill Cor Unum. Kien wieħed mill-kollaboraturi ewlenin tal-Papa San Ġwanni Pawlu II l-aktar bil-ħidma kontinwa tiegħu fil-ħafna f’missjonijiet diplomatiċi delikati li ġew afdati lilu minħabba l-ħila straordinarja tiegħu fid-diplomazija. Hu magħruf bħala l-‘ambaxxatur tal-Papa Ġwanni Pawlu II’. Kellu sehem importanti fl-organizzazzjoni tal-Ġublew il-Kbir tas-sena 2000. Continue reading Imut il-Kardinal Roger Etchegaray

Jiftaħ il-Kapitlu Ġenerali Ordinarju tal-Ordni ta’ Santu Wistin f’Ruma

L-Arċisqof Charles Scicluna jindirizza lill-Kapitulari

Il-Ħadd l-1 ta’ Settembru ngħata bidu għall-Kapitlu Ġenerali Ordinarju 2019 tal-Ordni Agostinjana permezz ta’ quddiesa fil-Bażilika ta’ Santu Wistin Ruma. Dan ser ikun il-186 Kapitlu Ġenerali u ser jinżamm fil-kurja Ġenerali tal-Ordni biswit il-pjazza ta’ San Pietru. Continue reading Jiftaħ il-Kapitlu Ġenerali Ordinarju tal-Ordni ta’ Santu Wistin f’Ruma