Eluf tat-tfal talbu r-Rużarju f’inizjattiva tal-ACN

Kull sena fit-18 t’Ottubru, l-ACN torganizza kampanja fejn miljun tifel u tifla minn madwar id-dinja kollha jitolbu r-Rużarju għall-għaqda u l-paċi fid-dinja speċjalment għat-tfal sħabhom f’pajjiżi fejn hemm il-gwerra. Continue reading “Eluf tat-tfal talbu r-Rużarju f’inizjattiva tal-ACN”

Fil-Knisja Ġwanni Pawlu II ħalla marka li ma titħassarx – il-Papa Franġisku

It-Tlieta 16 ta’ Ottubru 2018: Il-Qdusija Tiegħu Franġisku kiteb ittra lill-isqof ta’ Alba fl-okkażjoni tal-konvenju li sar fit-13 ta’ Ottubru li għadda biex jiċċelebra l-40 anniversarju tal-ħatra ta’ Karol Wojtyla fuq it-tron ta’ Pietru Continue reading “Fil-Knisja Ġwanni Pawlu II ħalla marka li ma titħassarx – il-Papa Franġisku”

Messaġġ miż-żgħażagħ tal-Iraq lill-Papa, “Nittamaw li għad narawk fl-Iraq”.

‘L-Intervent li ġibed l-iktar applaws fis-Sinodu’ mill-Iraq

It-Tnejn 15 ta’ Ottubru 2018: ‘Għandi messaġġ miż-żgħażagħ għall-Q.T.: huma jittamaw li jum wieħed għad jarawk fl-Iraq!’

Dan hu l-intervent, kif mogħti mill-Vatikan, ta’ Mr Safa Al Abbia, Membru tal-Knisja tal-Kaldin fl-Iraq, li qed iservi bħala awditur fis-Sinodu tal-Isqfijiet, illi dawk preżenti kienu qablu li rċieva l-akbar applaws fis-Sinodu kollu. Hawnhekk ZENIT qed iġġibilkom l-intervent kollu, provdut mill-Vatikan. Continue reading “Messaġġ miż-żgħażagħ tal-Iraq lill-Papa, “Nittamaw li għad narawk fl-Iraq”.”

Il-karità tal-Papa Franġisku tiġri bħal-vleġġa qisha Vespa

Is-Sibt 13 ta’ Ottubru 2018: Xahar wara li ingħatat lill-Papa Vespa 50R tas-sena 1971, b’number plate u liċenzja personali, dan il-mutur inbiegħ u d-dħul mill-bejgħ ingħata lill- Elemosineria Apostolica. Ngħixu flimkien il-waqt tad-donazzjoni. Continue reading “Il-karità tal-Papa Franġisku tiġri bħal-vleġġa qisha Vespa”

Patri Dionisju Mintoff dwar l-Arċisqof Oscar Romero

Is-Sibt 13 ta’ Ottubru 2018; Lejliet il-kanonizzazzjoni ta’ Oscar Romero li kien Arċisqof ta’ San Salvador u li ġie assassinat fuq l-artal stess waqt li kien qed iqaddes nhar l-24 ta’ Marzu 1980, tlabna l-kummenti ta’  Patri Dionisju Mintoff ofm, fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal-Far. Continue reading “Patri Dionisju Mintoff dwar l-Arċisqof Oscar Romero”

Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero

Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru 2018:  Nhar il-Ħadd li ġej, 14 ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku ser jiddikjara żewġ qaddisin ġodda tal-Knisja Kattolika.  Wieħed minnhom huwa il-Papa Pawlu VIli bosta jafuh bħala l-Papa li kompla u ġab fi tmiemu il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II wara l-mewt tal-Papa Ġwanni XXIII.  L-ieħor huwa l-Arċisqof Oscar Romero ta’ San Salvador fl-Amerika Ċentrali u li kien ġie assassinat fuq l-artal stess waqt li kien qed iqaddes. Continue reading “Kanonizzazzjoni tal-Papa Pawlu VI u l-Isqof Oscar Romero”