Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar

F’messaġġ għall-Jum annwali dedikat lill-baħar, is-Santa Sede għamlet sejħa biex jitħarsu d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar. Għall-okkażjoni l-Papa Franġisku bagħat tweet li fiha qal li hu jitlob għall-baħħara u għall-familji tagħhom, u żied jgħid li għandu jsir kull sforz biex jitħarsu huma u d-drittijiet umani tagħhom. Continue reading “Ħadd il-Baħar u d-drittijiet ta’ kull min jaħdem fuq il-baħar”

Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938

Il-ktieb The Academic formation of priests in the University of Malta 1838-1938 jaf il-bidu tiegħu lir riċerka li l-awtur, Dun Frans Bonnici, għamel fl-arkiviji Maltin (Biblijoteka Nazzjonali, l-Università u l-Arkivju ta’ l-Ingliżi f’Santu Spiritu, ir-Rabat), u arkivji f’Ruma (tal-Università Gregorjana, San Albertu tal-Karmelitani u l-Angelicum tad-Dumnikani). Continue reading “Ktieb dwar il-formazzjoni tas-saċerdoti bejn l-1838 u l-1938”

ŻAK: Youth Exchange fl-Islovakkja

Il-membri taż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika (ŻAK) jorganizzaw u jieħdu sehem f’diversi youth exchanges matul is-sena kollha. Grupp ta’ ħames żgħażagħ irritornaw minn ġimgħa l-Islovakja għax ipparteċipaw f’exchange, iffinanzjata mill-Erasmus+, bl-isem ta’ Solidarity: Just a Word?! Dawn huma l-esperjenzi tagħhom ta’ dik il-ġimgħa. Continue reading “ŻAK: Youth Exchange fl-Islovakkja”

Fil-Parroċċa tal-Iklin qed jiġi fi tmiemu l-programm għal formazzjoni tal-adulti

Ġewwa l-Parroċċa Familja Mqaddsa tal-Iklin qiegħed jiġi fi tmiemu l-programm għal formazzjoni tal-adulti għas-sena kateketika 2018-2019. Dan il-programm għal ta’ formazzjoni għal adulti jdur mal-kunċett ta’ “Hop on Hop off formation Wednesdays” permezz ta’ korsijiet qosra ta’ tlieta jew erbħa laqgħat li jimirħu f’dimensjonijiet diversi tal-fidi tagħna. Continue reading “Fil-Parroċċa tal-Iklin qed jiġi fi tmiemu l-programm għal formazzjoni tal-adulti”

Tnedija tal-ktieb ‘Jiena Thomas’

“San Tumas More spiċċa martri għax kien onest u għaldaqstant dan il-qaddis għandu jkun ta’ eżempju għal kull wieħed u waħda minna, u għalhekk min verament jixtieq jimxi b’moralità, illum hawn ħafna modi biex ikun jista’ jiddefendi lilu nnifsu, iżda nfakkar li moralità waħda hemm: il-verità”, qal l-Ispeaker Anġlu Farrugia waqt it-tnedija ta’ pubblikazzjoni oħra mill-Parlament, ‘Jiena Thomas’. Continue reading “Tnedija tal-ktieb ‘Jiena Thomas’”

Il-Papa aktarx imur l-Iraq is-sena d-dieħla

Il-gvern Iraqqin neħħa l-embargo minn fuq parti mill-flus li kienu ffriżati biex iħejji għal żjara li possibbilment il-Papa Franġisku jkun jista’ jagħmel f’dal-pajjiż lejn tmiem is-sena 2020.  Il-flus se jintużaw biex jinbeda xogħol ta’ żvilupp urban fl-ibliet li jkun se jżur il-Papa.  Kien Franġisku nnifsu li x-xahar li għadda esprima x-xewqa li jżur l-Iraq is-sena li ġejja. Continue reading “Il-Papa aktarx imur l-Iraq is-sena d-dieħla”

Ħallewh imut bil-ġuħ fl-isptar stess

Il-Papa Franġisku u s-Santa Sede esprimew dieqa għall-mewt ta’ Vincent Lambert, pazjent Franċiż li kien ilu f’koma veġetattiva għal dawn l-aħħar għaxar snin. Ir-raġel ta’ 42 sena inqabad f’battalja legali ħarxa bejn membri tal-familja tiegħu dwar jekk għandux jitneħħielu l-ikel u l-kura li kienu qed iżommuh ħaj wara inċident bil-mutur fl-2008. Nhar it-2 ta’ Lulju wara deċiżjoni tal-qorti t-tobba tfew il-magni u Lambert miet ftit jiem wara. Continue reading “Ħallewh imut bil-ġuħ fl-isptar stess”