Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’

Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’: l-Eżortazzjoni Appostolika postsinodali tal-Papa Benedittu XVI. Jippreżentaha l-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK) f’Birkirkara. Continue reading Titnieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ ‘Verbum Domini’

L-Arċisqof jordna djaknu ġdid

Is-seminarist Andrew Camilleri ser jiġi ordnat djaknu mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna llum 20 ta’ Jannar 2020. Il-Quddiesa ser issir fir-residenza ta’ St Vincent de Paule, Ħal Luqa. Camilleri huwa mill-Parroċċa ta’ Santa Katerina, iż-Żurrieq, u bħalissa qed jaħdem fiċ-Ċentru Internazzjonali tal-Moviment tal-Fokolari f’Ruma, l-Italja. Continue reading L-Arċisqof jordna djaknu ġdid

Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

276 nawfragu jilħqu x-xtut ta’ gżira fil-Mediterran wara ġimgħatejn mitlufa. Imxarrba, eżawriti, imwerwra; huma esperjenzaw n-nuqqas ta’ ħila tagħhom fil-konfront tal-qawwa tan-natura u raw il-mewt ma’ wicchom. Fosthom hemm priġunier fi triqtu lejn Ruma, biex ikun ġudikat mill-Imperatur nnifsu. Continue reading Vidjo Taljan dwar in-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta

Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan

Is-Sibt 17 ta’ Jannar 2020, is-Saċerdot Malti Monsinjur Hector Scerri kien intervistat mir-Radju tal-Vatikan dwar it-tema tal-Ġimgħa ta’ Talb għall Ghaqda fost l-Insara.  Din is‑sena l-Ġimgħa Ekumenika għandha wkoll importanza partikolari għaliex it‑talb kollu u r‑riflessjonijiet li se jintużaw madwar id‑dinja kollha tħejjew mill‑Insara ta’ Malta u Għawdex. Continue reading Dun Hector Scerri intervistat minn Radju Vatikan