Il-mazz f’idejna!

Riflessjoni dwar l-Eżortazzjoni Appostolika, Evangelli Gaudium

Li tkun Nisrani jfisser li tkun ferħan! Almenu din hija l-viżjoni li Papa Franġisku għandu tal-Kristjaneżmu. Biex iwassal dan il-ħsieb profond u ta’ fejqan liema bħalu l-Papa Arġentin ippubblika l-ewwel Ittra Appostolika tiegħu bit-titlu Evangelii Guadium nhar l-24 ta’ Novembru 2013.

AKTAR