Archive

Archive for the ‘Evangelii Gaudium’ Category

Le għall-għażż egoistiku

August 18, 2017 Leave a comment

Mill-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evangelii Gaudium, paragrafu 81 …

“”Meta tant neħtieġu dinamiżmu missjunarju li jġib melħ u dawl lid-dinja, ħafna lajċi qed jibżgħu li xi ħadd jistedinhom iwettqu xi ħidma appostolika, u qed ifittxu li jaħarbu minn kull impenn li jista’ jeħdilhom mill-ħin liberu tagħhom. … ”
Read more…

Categories: Evangelii Gaudium

Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud

March 26, 2014 1 comment

Mill-Evangelii Gaudium (par. 247-249).

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa ma jonqosx li jitkellem dwar il-relazzjonijiet tal-Knisja Kattolika mal-poplu Lhudi.  Kif jgħid huwa stess, il-Knisja tħares lejn dawn ir-relazzjonijiet b’mod speċjali għaliex il-Patt ta’ Alla mal-Poplu Lhudi, qatt ma tħassar.

Fir-ritratt il-Papa jidher waqt pranzu li huwa kellu fis-16 ta’ Jannar 2014 ma’ 15-il Mexxej Lhudi mill-Arġentina.

Ara t-test mill-Evanġelli Gaudium, {par. 247 – 249}

Read more…