6. Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-prinċep tad-dinja

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar l-anġli. Udjenza Ġenerali –  20/08/1986.

1. Il-katekeżi tagħna dwar Alla, Ħallieq tal-affarijiet “inviżibbli”, wassluna biex indawlu u nittempraw mill-ġdid il-fidi tagħna f’dak li jirrigwarda l-verità dwar il-malizzjuż jew satana, bla dubju mhux mixtieq minn Alla,  l-ogħla mħabba u qdusija, il-Providenza għarfa u qawwija li taf tmexxi l-eżistenza tagħna għar-rebħa fuq il-prinċep tad-dlamijiet.

aktar