12. Marija fil-Protovanġelu

Katekeżi mill-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Verġni Marija. Udjenza Ġenerali –  24/01/1996.

1. «Il-kotba tat-Testment il-Qadim jiddeskrivu l-istorja tal-fidwa, li fiha bil-mod il-mod iħejjuna għall-miġja ta’ Kristu fid-dinja. U dawn l-ewwel dokumenti, kif inhuma moqrija fil-Knisja u kif inhuma mifhuma fid-dawl tar-rivelazzjoni ulterjuri u sħiħa, pass pass ipoġġu dejjem iktar fid-dawl il-figura ta’ mara: l-omm tal-Feddej».1

aktar