Archive

Archive for the ‘Posters Żmien il-Għid’ Category

Poster għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin.  L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha.  (Gw. 15: 26-27, 16: 12-15) Read more…

Poster għas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għas-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema.  “Il-Mulej Ġesù kien imtella’ s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla”. (Mk 16:15-20) Read more…

Poster għas-Sitt Ħadd tal-Għid

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għas-Sitt Ħadd tal-Għid. “Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu”.  (Ġw. 15:9-17) Read more…

Poster għall-Ħames Ħadd tal-Għid

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għall-Ħames Ħadd tal-Għid. “Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħamel ħafna frott”. (Ġw. 15:1-8) Read more…

Poster għar-Raba’ Ħadd tal-Għid

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għar-Raba’ Ħadd tal-Għid. Ħadd il-Vokazzjonijiet.  “Ir-Ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.” (Ġw. 10:11-18) Read more…

Poster għat-Tielet Ħadd tal-Għid

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għat-Tielet Ħadd tal-Għid. “Il-Messija kellu jbati u jqum mill-imwiet fit-tielet jum”. (Lq 24:35-48) Read more…

Poster għat-Tieni Ħadd tal-Għid

January 29, 2018 Leave a comment

Poster għat-Tieni Ħadd tal-Għid.   Ħadd il-Ħniena Divina.  “Tmint ijiem wara ġie Ġesù” . (Ġw. 20:19-31) Read more…