Minn P. Norbert Bonavia mssp

Il-Profeta David. Sensiela ta’ sebgħa riflessjonijiet awdjo.

Il-Ġimgħa Mqaddsa. Awdjo.

Salm 139. Mulej, int tgħarbilni u tagħrafni; int taf meta noqgħod u meta nqum, int tagħraf mill-bogħod ħsibijieti.

Jum il-Missjoni mfakkar kull sena fit-tielet Ħadd ta’ Ottubru

Kollox mitmum. Riflessjoni dwar dan il-kliem li qal Ġesù minn fuq is-Salib. Awdjo.

Fr Norbert Bonavia mssp

Il-Litanija tal-Madonna. Sensiela ta’ riflessjonijiet dwar l-invokazzjonijiet tal-Litanija Lawretana. Awdo.

Marija taħt is-Salib. Riflessjoni spiritwali dwar il-Verġni Marija taħt is-Salib ta’ Binha Ġesù .(Vidjo).

L-Ispirtu s-Santu. Seba’ riflessjonijiet dwar l-Ispirtu s-Santu, id-doni u l-frott tiegħu. Awdjo.

It-Talba Saċerdotali ta’ Ġesù. Tliet meditazzjonijiet dwar it-Talba ta’ Ġesù li nsibu f’kapitlu 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann. Awdjo.

Il-Verġni Mqaddsa Marija Marija l-Arka tar-Rabta l-Ġdida, Eva l-Ġdida, u Min hi l-Verġni Mqaddsa Marija. Awdjo.