Malta f’Laqgħa Internazzjonali għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.


Żewġ żgħażagħ, membri tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ), qed jirrapreżentaw lil Malta f’laqgħa internazzjonali ġewwa Ruma, bi preparazzjoni għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2013. Il-laqgħa tiġi fi tmiema nhar il-Ħadd, l-1 ta’ April.

Anthony Mifsud, President tal-istess Kummissjoni, flimkien ma’ Stefan Busuttil, Project Co-ordinator, qed jieħdu sehem f’dawn l-ewwel tħejjijiet organiżżattivi bil-għan li jsaħħu     l-kollaborazzjoni internazzjonali għal dan l-avveniment.

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ se jsir f’Lulju tas-sena d-dieħla ġewwa Rio de Janeiro, fil-Brażil. Żgħażagħ minn 140 pajjiż huma mistennija li jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni, li għalihs ser ikun preżenti wkoll il-Papa Benedittu XVI.

Iċ-ċelebrazzjonijiet internazzjonali tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ jiġu organiżżati kull sentejn jew tlieta fi bliet differenti madwar id-dinja. Matul il-laqgħat f’Ruma, id-delegati ser jevalwaw ukoll l-aħħar ċelebrazzjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ li saret is-sena l-oħra f’Madrid u li għaliha attendew aktar minn żewġ miljun żagħżugħ u żagħżugħa. Fost dawn kien hemm 700 minn Malta u Għawdex.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.