Home > Evangelii Gaudium, Ġenerali > Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud

Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud


Mill-Evangelii Gaudium (par. 247-249).

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa ma jonqosx li jitkellem dwar il-relazzjonijiet tal-Knisja Kattolika mal-poplu Lhudi.  Kif jgħid huwa stess, il-Knisja tħares lejn dawn ir-relazzjonijiet b’mod speċjali għaliex il-Patt ta’ Alla mal-Poplu Lhudi, qatt ma tħassar.

Fir-ritratt il-Papa jidher waqt pranzu li huwa kellu fis-16 ta’ Jannar 2014 ma’ 15-il Mexxej Lhudi mill-Arġentina.

Ara t-test mill-Evanġelli Gaudium, {par. 247 – 249}

Fr1_Lhud

247. Inħarsu b’mod speċjali ħafna lejn il-poplu Lhudi, li l-Patt tiegħu ma’ Alla qatt ma tħassar, għax “Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu” (Rum 11:29).  Il-Knisja, li flimkien mal-Lhud taqsam parti importanti mill-Iskrittura Mqaddsa, tqis lill-poplu tal-Patt u l-fidi tiegħu bħala għerq qaddis tal-identità Nisranija tagħha (ara Rum 11:16-18).  Bħala Nsara ma nistgħux inħarsu lejn ir-reliġjon Lhudija bħala waħda barranija, kif lanqas nistgħu nqisu lil-Lhud fost dawk li huma msejħa jitilqu l-idoli biex iduru lejn Alla l-veru (ara 1 Tess 1:9).  Aħna nemmnu flimkien magħhom f’Alla wieħed li jaġixxi fl-istorja, u nilqgħu flimkien magħhom il-Kelma rivelata li hi waħda għat-tnejn li aħna.

248. Id-djalogu u l-ħbiberija ma’ wlied Israel huma parti mill-ħajja tad-dixxipli ta’ Ġesù.  Il-ħbiberija li kibret bejnietna twassalna biex bi mrar u sinċerità f’qalbna jiddispjaċina għall-persekuzzjonijiet koroh li tagħhom kienu u huma oġġett, partikularment għal dawk li fihom huma jew kienu mdaħħla l-Insara.

249. Alla jissokta jaħdem fil-poplu tal-Patt il-Qadim u jwelled teżori ta’ għerf li joħorġu mil-laqgħa tiegħu mal-Kelma divina.  Għalhekk anki l-Knisja tistagħna meta tilqa’ l-valuri tal-Ġudaiżmu.  Anki jekk hemm twemmin Nisrani li mhux aċċettabbli għar-reliġjon Lhudija, u l-Knisja ma tistax tiċħad milli xxandar lil Ġesù bħala Mulej u Messija, hemm kumplimentarjetà għanja li tippermettilna li naqraw flimkien it-testi tal-Bibbja Lhudija u ngħinu lil xulxin niskopru l-għana tal-Kelma, kif ukoll li naqsmu ma’ xulxin bosta konvinzjonijiet etiċi u t-tħassib komuni għall-ġustizzja u l-iżvilupp tal-ġnus.

  1. Lydia Scerri
    March 27, 2014 at 10:11 am

    Tassew napprezza informazzjoni bhal din ghax b’hekk nitghallem kif ghandi inhares lejn huti ta’ religjon differenti.

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: