Fil-Leħen tal-Ħadd li ġej …

Print Friendly, PDF & Email

Fil-Leħen tal-Ħadd, 22 ta’ Jannar 2017 tkun tista’ taqra dwar ….

 

il-lehen_logo_new

 

Nazzjonali
Linji-gwida għall-applikazzjoni ta’ kapitlu tmienja tal-Amoris Laetitia
Reazzjonijiet imħallta għal-linji-gwida tal-Isqfijiet Maltin
Soċjetà li tilqa’ l-proxxmu
Protest Ġudizzjarju
Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Lourdes
Diskussi l-ħidma, il-prijoritajiet u l-well-being tal-Kappillani
Jingħata bidu għall-proċess ta’ beratifikazzkjoni ta’ Fra Grazzja Gauci OSA
Fittxu dejjem il-ġid tas-sieħeb jew tas-sieħba

Għawdex
Hemm kewkba tiddi għal kulħadd
L-ebda dilluvju mhu se jiknisna għalkollox
Preżentazzjoni tat-trabi lill-Madonna ta’ Pinu
Tonsura klerikali, lettorat u suddjakont

Il-Vatikan
L-għaqda u r-rkonċiljazzjoni bejn l-Insara huma possibbli
Parroċċa li ma tqassasx hi parroċċa perfetta
Dinja aktar fraterna
Ir-riforma protestanta ta’ min jiċċelebraha?

Internazzjonali
Il-qdusija tal-ħajja u l-qtil ta’ ċittadini innoċenti
L-ACN tgħin saċerdoti jagħtu formazzkjoni lis-seminaristi
Il-Kattoliku Antonio Guterres
Mhux il-qligħ tal-familja, iżda ż-żwieġ li jagħti s-sigurtà lit-tfal

Opinjoni
Kriterji lis-saċerdoti dwar Il-ferħ tal-imħabba
Diskriminazzjoni
Is-Segretarju Ġenerali tan-NU u l-parabbola tat-talenti
Mill-profond tal-Konċilju
Knisja Ekumenika
Fr Maurice Mifsud
Intervista mal-Kanonku Nicholas Doublet
Min hu Ġesù
Twieqi fuq iż-żgħażagħ u l-ġenituri
Preġudizzju
L-anzjanità attiva
Ħajja ta’ ħidma bla heda

Il-Kelma
Patri Wistin Born
Nirriflettu d-dawl fil-ħajja tagħna ta’ kuljum
Fil-ġenna tkun l-aqwa artista

Leave a Reply

%d bloggers like this: