X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 24 ta’ Settembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Settembru 2017: Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen tal-Ħadd li ġej.  Il-Leħen hija gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika  maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Kull ċittadin għandu jkollu sehem mill-ġid komuni
 • Il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja imħeġġa ma jaqtgħux qalbhom
 • L-Arċipriet ta’ Bormla ħafer liż-żewġ persuni akkużati bis-serqa mill-Knisja Kolleġġjata
 • Jixtieq li l-Maltin  jibqgħu jgħożżu l-fidi u l-valuri tagħhom
 • Monsinjur Fortunato Mizzi
 • Arċipriet ġdid għall-parroċċa Sant’Elena, Birkirkara
 • Diskussi r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Vatikan
 • Il-knisja ta’ Ġieżu nfetħet mill-ġdid għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi
 • Miet il-Gran Mastru tal-Ordni San Lazzru
 • Ċittadinanza ekoloġika
 • Assistenti Segretarji ġodda
 • Attitudni ta’ smigħ
 • Deċiżjoni tal-Qorti kontra s-suwiċidju assistit
 • Kap ġdid għall-Partit Nazzjonalista
 • Il-Vanġelu tal-ħolqien
 • Inbattlu l-ixkora
 • Mitt sena wara d-dehriet
 • Meta tmur funeral
 • Petra van de Stolpe
 • It-tifel li ta d-demm
 • L-għolja tal-arkanġlu
 • Is-saċerdot tat-triq
 • Żgħażagħ Maltin f’esperjenza missjunarja fl-Albanija
 • Malta għat-tpartit
 • Ġanni jżur Londra
 • Hector Bruno lura għall-palk
 • Il-ġustizzja ta’ Alla
 • Għaliex ngħammdu t-trabi?

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen: gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: