Home > Aħbarijiet > Fl-2020 l-Ingilterra se tkun dedikata mill-ġdid lill-Madonna

Fl-2020 l-Ingilterra se tkun dedikata mill-ġdid lill-Madonna


It-Tnejn, 11 ta’ Diċembru 2017: Fl-2020 se tiġġedded id-dedikazzjoni tal-Ingliterra bħala “dota” lill-Madonna.  Dan ħabbru r-rettur tas-Sanwarju ta’ Walsingham.

wals_header

Xbieha tal-Madonna ta’ Wasingham

Monsinjur John Armitage ħabbar dawn il-pjanijiet waqt li kien qiegħed iniedi ktieb tat-talb ġdid.  Huwa ħeġġeġ lill-kattoliċi biex jagħmlu novena lill-Madonna ta’ Walsingham u qal li din in-novena tagħti bidu għal-novena nazzjonali ta’ talb għall-pajjiż sabiex tkun għajnuna spiritwali għal meta fil-festa solenni tat-Tħabbira tal-Anġlu, l-Ingilterra ġġedded id-dedikazzjoni tagħha bħala “Dota lill-Madonna”.

L-Ingilterra ilha ġġib dan it-titlu ta’ “Dota lill-Madonna” sa mis-seklu 11.  It-titlu jfisser li l-Madonna hija protettriċi speċjali ta’ dan in-nazzjon.

Wara r-Riforma Protestanta, dan it-titlu kien jintuża mill-kattoliċi minn dawk li ma’ aċċettawx ir-Riforma, li kienu jgħixu fl-eżilju.  Fl-1893 il-Papa Lhun XIII kien kellem lill-grupp ta’ Pellegrini Ingliżi li marru jżuruh f’Ruma dwar l-imħabba meraviljuża speċjali li kienet tbaqbaq fil-qlub tal-antenati tagħhom lejn il-kbira Omm Alla.

Monsinjur Armitage qal li jittama li permezz ta’ din-novena f’kull rokna tal-Knisja fl-Ingilterra u Wales, il-Madonna ta’ Walsingham tinterċedi bil-qawwa tagħha għal arthom.  Dan hu ċans biex jitreġġa’ lura l-wirt spiritwali kbir propju tal-pajjiż li jissejjaħ “id-Dota ta’ Marija”, qal ir-rettur tas-Santwarju.

Miġjub għall-Malti mill-Ingliż minn Joe Huber

Categories: Aħbarijiet
  1. Louise azzopardi
    December 29, 2017 at 7:29 am

    That would be fantastic

  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: