X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 18 ta’ Frar 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Knisja tagħti bidu għar-Randan
 • Rażżnu l-ħajja u skopru l-qawwa tas-silenzju
 • F’Ħaż-Żabbar illum jiġi ċelebrat Ħadd in-Nies
 • L-Arċisqof fi New York u ċ-Ċilì
 • Ikkonfermat is-70 miraklu ta’ Lourdes
 • “F’idejkom għandkom xbieha ta’ Alla”
 • Il-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan
 • Il-Papa hu infurmat dwar iċ-Ċina
 • Ħtieġa li l-Knisja toffri kura pastorali individwali lil kull min jeħtieġha u jridha
 • Il-Knejjes Kristjani jiffaċċjaw regolamenti ġodda
 • Talb, karità u sawm
 • Frak tad-deheb
 • Jekk trid tkun ħabib tal-Kelma, għixha!
 • Il-ħajja kkonsagrata bħal qamar li jilma billejl
 • L-ordni f’ħajjitna
 • Is-sawm: int taf tgħid le?
 • Ir-Randan
 • X’nafu fuq Frar?
 • Ir-Randan pellegrinaġġ?
 • ‘Nikber miegħek’
 • Ħallejt kollox biex sibt kollox
 • Ġojjell kbir f’pajjiżna
 • B’kuraġġ naffrontaw l-iebes

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: