One thought on “Eżerċizzi tar-Randan 2018 minn Fr Hayden. Effetta!”

  1. Fr Hayden inrodd hajr lill-Mulej ghalik ghax kien l-Ispirtu Qaddis li mexxiek biex twassal din il-verita`.

Leave a Reply

%d bloggers like this: