Tiftaħ il-bieb lill-Kappillan għat-tberik u minfloku ssib il-Papa

Print Friendly, PDF & Email

Bla ma kien mistenni, il-Papa Bergoglio żar Ostiagħamel it-tberik ta’ xi  familji  hemmhekk: «Qed niddisturbak? Jien Franġisku»

X’sorpriża!  Immaġina  l-uċuħ ta’ xi nies f’Ostia: iħabbat il-bieb, immorru jiftħu, jaħsbu li ser isibu l-kappillan tal-parroċċa  u minflok isibu lill-Papa Franġisku.

Flimkien ma’ Mons. Rino Fisichella u xi gwardja li s-soltu jkollu miegħu, il-Papa, wara l-ikel, rikeb il-karrozza u mar Ostia,  post ‘l barra mill-belt ta’ Ruma, li hu qrib il-baħar.

Jumejn qabel, Dun Plinio Poncina, wieħed mill-kappillani tas-sitt parroċċi li hemm f’din iż-żona, kien avża lil xi  familji li kellu jmur ibierek id-djar tagħhom – it-tberik tradizzjonali li s-soltu jsir fi żmien il-Għid. Iżda minflok il-kappillan, mar il-Papa, li ċempel il-qampiena tal-bieb u qagħad jistenna sakemm fetħulu. Xi wħud bil-kemm setgħu jemmnu dak li kien qed jiġri; kien hemm ferħ kbir; kienet żjara pastorali li ħalliet ħafna kommozzjoni: hekk ikkummenta  Mons. Fisichella.

Waqt li l-Papa kien qed ibierek f’dawn l-appartamenti, hu ltaqa’  mal-ħajja ta’ kuljum  li jgħixu n-nies f’dan il-post: anzjani waħidhom, li tant kienu kommossi b’dan il-ġest ta’ attenzjoni; ommijiet bit-tfal li Bergoglio beda jiċċajta magħhom; raġel li għadu kif għadda minn operazzjoni; missier li flimkien ma’ uliedu kien qed jistenna l-mara ġejja lura mix-xogħol….u saħansitra familja Ortodossa mir-Rumanja li laqgħu lil Franġisku u lill-kappillan b’ferħ kbir.

Il-burdata tajba tal-Papa ma naqsitx. Beda jiċċajta man-nies, jitlobhom  skuża għax  iddisturbhom ….. iżda jgħidilhom li rrispetta l-ħin ta’ mistrieħ skont kif hemm miktub fid-daħla tal-appartmenti.

Għaliex għażel li jżur Ostja?  Ostja tagħmel parti mit-territorju ta’ Ruma u jgħixu fiha madwar 200,000 ruħ.  “Hi post kbir, fejn hemm bosta problemi, din hi periferija li għandha bżonn ta’ attenzjoni u kura. Għalhekk għażel lilha” – qal Mons. Fisichella

Il-Knisja, il-parroċċa u l-grawnd żgħir tal-futball li hemm fil-qrib, spiss jkunu  punt ta’ riferiment għall-komunità u  punt ta’ sostenn f’dawk ir-realtajiet soċjali u eżistenzjali, li spiss jġibu magħkom l-esklużjoni.

Papa Bergoglio qed ikompli juri sinjali pastorali ispirati mill-opri tal-ħniena li wettaq waqt il-Ġublew, meta żar djar familja, orfanatrofji, sptarijiet, ospizji, kiel mal-foqra…..

Bħala rigal ħalla kuruna tar-Rużarju għal kulħadd. Hu talab ma’ dawn in-nies, għamlilhom mistoqsijiet, ħa interess fil-ħajja tal-familji tagħhom…. Imbagħad reġa’ rikeb il-karrozza u mar lura f’Santa Marta.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: