X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 15 ta’ April 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Iċ-Ċensiment dwar l-attendenza għall-quddies. Mal-40% jattendu l-Quddies tal-Ħadd
 • Id-dannu tal-immobiliżmu reliġjuż
 • Disa’ saċerdoti ġodda
 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Ħniena Divina. L-ikbar espressjoni ta’ ħniena hi meta wieħed jaħfer
 • Il-Laqgħa Ewropea tas-Santa Infanzja se tiltaqa’ f’Malta
 • L-eżortazzjoni l-ġdida tal-Papa dwar il-qdusija
 • Fl-Għid il-Knisja Amerikana laqgħet mijiet ta’ eluf ta’ Kattoliċi ġodda
 • L-Isqof Awżiljarju ta’ Los Angeles hu ‘cancer survivor’
 • Appell ieħor imqanqal tal-Papa dwar is-Sirja
 • Ibqgħu itolbu l-maħfra
 • Il-ħarba ‘mirakuluża’ ta’ Antoine minn taħt idejn l-ISIS
 • Dikjarazzjoni tal-Isqfijiet Franċiżi. Żball noqtlu f’isem il-kompassjoni minflok nagħtu l-kura meħtieġa
 • ‘Encounter with Silence’ Karl Rahner, Ġiżwita
 • Riflessjoni f’waqtha
 • Tifkira ħajja li Alla hu magħna
 • Ma nistgħux ma nitkellmux fuq ‘dak li rajna u smajna’
 • Titqarbnux jekk l-istil ta’ ħajjitkom jikkontradixxi l-Vanġelu
 • Meħtieġ restawr urġenti tal-faċċata tal-knisja San Publju l-Furjana
 • It-tieni misteru: is-separazzjoni mill-komunità. It-tielet misteru: is-separazzjoni psikoloġika
 • Bi preparazzjoni għas-Sinodu tal-Isqfijiet ta’ Ottubru.  L-Arċisqof Charles Scicluna f’laqgħa maż-żgħażagħ tal-Azzjoni Kattolika
 • Id-dokumentazzjonijiet kollha dwar Patri Avertan Fenech, Karmelitan, ġew validati
 • Iltaqa’ l-Kapitlu Provinċjali Ordinarju tal-Provinċja Agostinjana Maltija ‘Paul Apostle of Christ’
 • L-Unjoni Ewropea (3)  It-tama reali għall-Ewropa
 • Mill-ħażna tat-tifkiriet
 • Is-soprano Hilda Mallia Tabone
 • X’inhi l-evanġelizzazzjoni l-ġdida? (2)

Leave a Reply

%d bloggers like this: