Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Meta ma stajtx norqod

Meta ma stajtx norqod


Ġieli ġralek li tkun rieqed u rieqda u tqum? Hekk? F’daqqa waħda? U terġa’ tipprova torqod? Almenu tittanta xortik għal darb’oħra. Imma ħej?

Hekk ġrali dalgħodu jien. Ma nafx! Forsi l-għaliex ir-rebbiegħa. Inkella l-għaliex għandi ħafna ħsibijiet iduru f’rasi. Jew forsi l-għaliex, u din bdejt nammettieha wara naqra tat-tqanżiħ, qed nikber. Iva! Kollox sew! Ħafna jgħiduli: “U kemm għadek żgħir!” Bħal dak li qallu s-saħħa titkejjel biss minn kemm għandek żmien! Le ħbieb! Ix-xogħol tiegħi mal-morda kemm għallimni xorta oħra! X’differenza! Le! Mhuwiex iż-żmien li jiddetermina. Għaliex, jiddetermina wkoll, minn xiex tkun għaddejt.

Kollox sew! Issa ma stajtx norqod. Allura x’ħa noqgħod nagħmel? F’din l-għodwa iddeċidejt li naqbad il-pinna u nkun viċin tagħkom. Hekk! F’dan il-ħin! Mela moħħi bħalissa jmur f’dawk fostkom li għadhom reqdin. L-għaliex, xi sagħtejn oħra, għandhom iqumu ħa jmorru għall-ġurnata tax-xogħol tagħhom. Moħħi qed jiftakar ukoll f’dawk li għadhom għaddejjin jaħdmu. L-għaliex qiegħdin ta’ billejl. U, biex iddur l-ekonomija tal-familja u tal-pajjiż, ħaddiema billejl trid ukoll. Mela ħbieb, dan il-ħsieb għalikom!

Imma moħħi qed jiftakar ukoll f’dawk li raqdu b’qalbhom maqsuma. Min jaf? Forsi jew l-għaliex m’għandhom lil ħadd inkella l-għaliex, u minħabba t-tilwin, ara kif spiċċaw! Suli! Ikraħ hux it-tilwim! Kemm iħalli vittmi! U moħħi ma jistax ma jiftakarx anki fihom ukoll. Jiġifieri f’dawk li marru jorqdu ferħanin. Kemm hemm bżonn li dawn in-nies jiġu iċċelebrati! U apprezzati! Ġieli nieħu l-impressjoni li l-ħajja donnha kollha nieket. Problemi. Ġlied. Uġiegħ il-qalb. Le ħbieb! Fil-ħajja hemm id-doża tal-ferħ! U huwa mportanti li din id-doża nagħtuha l-ispazzju tagħha! Inkella x’ħajja tkun dik li qiegħdin ngħixu?

F’din l-għodwa tar-rebbiegħa qed inħossni ħafna aktar b’saħħti. Forsi l-għaliex għadna ma qbiżniex it-tieni nofs ta’ dan l-istaġun. U allura għadna m’aħniex inħossu s-sħana tas-sajf. Li, qajla qajla, ġej fuqna. Madankollu ħbieb ejjew naraw ‘il bogħod u ‘il bogħod minn imneħirna! Ir-rebbiegħa hija għalina l-ħajja. U ħajja bil-kotra! Ħajja ta’ ħsieb, ta’ tama, ta’ mħabba u ta’ ferħ. Ħajja li tiġi mis-sagrifiċċji li nagħmlu għal xulxin. U għal dawk li nħobbu. Ħajja li tħaddan lil kulħadd. Lil min twieled u lil min beda l-proċess li bih se jitwieled. Ħajja li tferraħna bis-sliem li hemm xi ħadd li lilna jaħseb fina.

Dejjem hemm dak ix-xi ħadd. Li jgħidlek u jgħidli kelma ta’ ġid. Anki meta ma nħobbx nismagħha. Għax toqrosni. Almenu f’dak il-mument. Imma, u la jgħaddi ż-żmien, dik il-kelma mill-morr idurli f’ħelu. Anzi! F’togħmti iġġibli ħlewwa li tibqa’ miegħi għal dejjem. L-għaliex turini t-triq. U teħlisni mit-taħwid u t-tixrid tal-moħħ.

Oh ja moħħ! Kemm tinxtered! Forsi biex tipprova tlaħħaq ma kollox! Imma tista’ tlaħħaq ma’ kollox? Ħabib ma naħsibx! Allura x’tagħmel? Ħa tibqa’ titlajja’ ma’ il-ħsieb? Inkella mal-ieħor? Huwa dan għaqal fik? Ikolli ngħid li le! U tant kemm hu le li, proprju issa, iddeċidejt li noħroġ il-kuruna ħa nibda’ nitlob. Mhux għax jien xi qaddis tafux. Imma l-għaliex proprju għax minix.

Kemm sirt nemmen ħbieb f’dak li jgħid San Benedittu: Ora et Labora! Itlob u aħdem! Itlob! Tgħaġġilx! Ibqa’ mal-Mulej fit-talb! Ħalli kollox jieħu l-perspettiva tiegħu. L-għaliex jekk ix-xogħol huwa bil-wisq meħtieġ u jġib il-barka l-attiviżmu mhux talli mhux meħtieġ talli saħta jġib. L-attiviżmu ma fihx risq. L-attiviżmu jdaħħalna fi sqaq. L-għaliex nieqes mit-togħma. L-attiviżmu, fil-fatt, hu bla togħma. It-togħma tar-riflessjoni. Li twassal għall-azzjoni sura ta’ Alla.

Niftakar li darba minnhom raġel ta lura d-dixx mimli ikel lil martu. Dik, miskina, baqgħet tħares lejh. U x’kienet ir-raġuni? “Dan bla melħ!” Veru! Ħafna melħ mhux tajjeb għall-pressjoni. Imma l-melħ irriduh! L-għaliex, mingħajru, neżiżtu nkunu. Mhux biss. Imma ħajjitna ssir bħal dak id-dixx ikel. Bla togħma! U x’jiġri meta l-ħaġa tkun bla togħma? Titwarrab. Tintrema’. U, jekk ikun il-melħ stess, Ġesù għalih jgħid li jintrifes minn nies. Għalhekk jgħidilna: Intom il-melħ ta’ l-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies (Mt 5:13).

Kos hux! Qalilna biex inkunu melħ! Biex nagħtu togħma! Inkella jarmuna! U jirfsuna! Mela ejja ma nbiegħu qatt il-prinċipji tagħna. Ibda’ minn dawk tal-fidi Nisranija tagħna. U wara ndaħħlu wkoll dawk li ġew b’konvinzjoni ibbażata fuq il-verità. U mhux għax jaqbilli li nagħmel hekk. U hekk inkun il-melħ! Li jagħti togħma! Mingħajr, u sintendi, ma nsir melħa. U hekk innellaħ it-togħma li, ta’ melħ li jien, u jien min jien, suppost li qed nagħti.

Għajjejt ħbieb! Ħa mmur noħodlu siegħa!…

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: