X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 5 t’Awwissu 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju elett Joseph Galea-Curmi
  Iwiegħed li jkun ħanin u twajjeb mal-fqar
 • Il-Protestanti jistgħu jsiru Kattoliċi biex jitqarbnu
 • Responsabbiltajiet ta’ Isqof fid-dawl tal-Papa Franġisku
 • Ifirħu u thennew
 • Fil-pontifikat u bir-rieda tal-Papa Franġisku
  Li tkun bażilika minuri ma jfissirx niksu l-ħitan bid-deheb imma li jkollna qalbna tad-deheb
 • Alla li jċedi għall-bniedem
 • Aħna Leviti jew Samaritani tajba?
 • Is-sempliċità fil-kitba tal-qaddisin
 • Wara l-inkjesta ‘Egrant’
 • Alla biss jaf x’hemm lest għalina
 • Grazzja kbira għal Malta
 • Sant’Antnin tal-Mirakli
 • Messaġġ ċar ta’ Ġesù
 • It-Trasfigurazzjoni tal-Mulej
 • It-teżor tal-familja
 • Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

Leave a Reply

%d bloggers like this: