Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,,

B’din is-sentenza, il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II kien fetaħ l-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna.  Kienet publikata fis-16 ta’ Ottubru 1979, imma minkejja li għaddew 39 sena, madankollu din l-Eżortazzjoni għadha attwali illum daqskemm kienet dakinhar tal-publikazzjoni, jekk mhux aktar ukoll.

Ara test kollu tal-Eżortazzjoni Appostolika, Catechesi Tradendae  minn din il-link …

http://www.laikos.org/jp2_catechesi_tradendae_16101979.htm

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: