Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna


Il-Knisja dejjem qieset il-katekeżi bħala wieħed mix-xogħolijiet primarji tagħha, għaliex qabel ma Kristu tela’ għand il-Missier, wara li qam minn bejn l-imwiet, ta lill-Appostli l-aħħar amar – li jagħmlu dixxipli lin-nazzjonijiet kollha u jgħallmuhom iħarsu dak kollu li kien ordnalhom. ,,,

B’din is-sentenza, il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu II kien fetaħ l-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Catechesi Tradendae dwar il-Katekeżi fi żminijietna.  Kienet publikata fis-16 ta’ Ottubru 1979, imma minkejja li għaddew 39 sena, madankollu din l-Eżortazzjoni għadha attwali illum daqskemm kienet dakinhar tal-publikazzjoni, jekk mhux aktar ukoll.

Ara test kollu tal-Eżortazzjoni Appostolika, Catechesi Tradendae  minn din il-link …

http://www.laikos.org/jp2_catechesi_tradendae_16101979.htm

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.