Il-Papa f’Santa Marta: L-isqof hu qaddej mhux prinċep


It-Tnejn, 12 ta’ Novembru 2018: Fl-omelija li għamel dalgħodu t-Tnejn 12 ta’ Novembru fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Papa Franġisku bena r-riflessjoni tiegħu fuq l-ittra ta’ San Pawl lil Titu. Il-Papa Franġsiku ta profil tal-figura tal-Isqof.

Il-Knisja twieldet, osserva l-Papa, fost ħafna fervur u diżordni iżda fiha twettqu ħwejjeġ meraviljużi. Dejjem hemm il-konfużjoni iżda bil-qawwa li tiġina mill-Isirtu s-Santu m’għandniex għalfejn nibżgħu, għax dak hu sinjal sabiħ.

Il-Knisja, afferma l-Papa, ma twelditx kollox fl-ordni, kollox f’loku, mingħajr problemi u nieqsa mill-konfużjoni. Dil-konfużjoni, dan id-diżordni jeħtieġ li jirranġa ruħu, għax hu bżonn li jkun hemm l-ordni. Jekk naħsbu ftit fl-ewwel Konċilju ta’ Ġerusalemm niftakru li kien hemm taqbida bejn min ried jagħti d-direzzjoni u min ma riedx. Naraw li għamlu Konċilju u qiegħdu l-affarijiet f’posthom.

Għal dir-raġuni, issokta l-Papa Franġisku, Pawlu ħalla lil Titu fi Kreta biex iġib l-ordni u fakkru li l-ewwel ħaġa li tgħodd hija l-fidi. Fl-istess waqt tah xi kriterji u tagħlim dwar il-figura tal-isqof bħala “amminstratur ta’ Alla”.

Pawlu jikteb li l-isqof huwa amminstratur ta’ Alla, mhux tal-ġid tad-dinja, tal-poter, imma ta’ Alla. Għandu dejjem jikkoreġi lilu nnifsu u jistaqsi: Jien amministratur ta’ Alla jew neguzjant? Bħala amministratur ta’ Alla l-isqof għandu jkun bniedem li ma ssibx xi tmaqdar fih: din hi l-istess kelma li Alla talab minn Abraham: Imxi fil-preżenza tiegħi u kun bniedem li ħadd ma jsib xi jgħid fik. Din hi l-kelma li ssawwar il-mexxej, il-kap.

Il-Papa fakkar ukoll x’mgħandux ikun l-isqof. Ma jridx ikun arroganti, supperv, ma jagħdabx u mhux sakranazz, wieħed mill-vizzjijiet l-aktar komuni fi żmien Pawlu. Ma jridx ikun neguzjant u lanqas marbut mal-flus. Isqof bħal dan ikun traġedja għall-Knisja, anki jekk ikollu wieħed biss min dawn id-difetti.

Minflok, l-isqof għandu jkun bniedem ta’ laqgħa, iħobb dak li hu tajjeb, moħħu f’postu, ġust, qaddis u bil-ħila li jikkontrolla lilu nnifsu, fidil lejn il-Kelma, dehen tal-fidi li għaddewlu: dawn huma l-karatteristiċi tal-qaddej t’Alla. Dan hu l-profil tal-isqof. U meta jsir l-istudju biex jinħatru l-isqfijiet, ikun tajjeb li mill-ewwel isiru dawn il-mistoqsijiet?, biex wieħed jara jekk ikunx għaqli li l-istudju jibqa’ għaddej.

Iżda fuq kollox, kompla jgħid Bergoglio, irid jidher li l-isqof huwa umli, manswet, qaddej, mhux prinċep. Din hi l-Kelma t’Alla. Issib min jgħid: iva għax mill-Konċilju ‘l hawn jeħtieġ isir hekk u hekk. Le, enfasiżża Franġisku, dan ilu jsir minn żmien Pawlu, din mhix xi novità ta’ wara l-Konċilju. Dan ilu jsir sa mill-bidu tal-Knisja, sa minn meta l-Knisja ndunat li kellha tirregola isqfijiet ta’ dix-xorta.

Fil-Knisja ma nistgħux inġibu l-ordni jekk l-isqfijiet ma jkollhomx dan l-atteġġajment. Dak li jgħodd quddiem Alla mhux li bniedem ikun simpatiku, jipprietka tajjeb, imma l-umiltà u l-qadi. Illum infakkru li San Ġosafat, isqof u martri, temm jgħid il-Papa Franġisku, għalhekk, nitolbuh għall-isqfijiet tagħna biex ikunu kif jgħid li għandhom ikunu l-Appostlu Pawlu.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.