X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 18 ta’ Novembru 2018

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • Il-Ħamis u l-Ġimgħa tiltaqa’ l-Assemblea Djoċesana
  Se ssir evalwazzjoni tad-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan
 • Ċelebrazzjonijiet f’Malta u f’Għawdex għall-Festa ta’ Kristu Re
 • Ħatra ġdida għall-Arċisqof Scicluna
 • It-tliet passi fundamentali biex il-ħidma tal-AKM jkollha ordni u sens
 • Illum il-Jum Dinji tal-Foqra
 • Jibda r-restawr fuq il-‘koppla finta’ tal-Katidral
 • Esibizzjoni tal-arti b’risq familji foqra fil-Filippini
 • Min iqassas hu terrorista
 • Alla jinsab fuq in-naħa ta’ min hu tal-aħħar
 • ‘Chairman’ ġdid għall-Fondazzjoni Pontifiċja
 • Tħallux l-Art Imqaddsa ssir mużew
 • F’Malta għat-tnedija tar-Religious Freedom in the World Report 2018
 • Tiltaqa’ l-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej
 • Grazzi, Caritas Malta
 • Immexxu ’l quddiem l-ideali ta’ Caritas
 • Il-pjaga tas-solitudni
 • Tifħir, ringrazzjament, inkoraġġiment
 • Messaġġ dejjem attwali
 • Velenu fis-soċjetà
 • Il-profil ta’ Vincent Scembri
 • Bennejja tas-Saltna ta’ Alla
 • Sant’Andrija: l-ewwel appostlu msejjaħ minn Kristu
 • Patri Massimiljan Mizzi Konventwali

Leave a Reply

%d bloggers like this: