Il-ġenerożità fl-affarijiet iż-żgħar

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn 26 ta’ Novembru. Fl-omelija li għamel illum fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku talabna naraw kif nistgħu nkunu aktar ġenerużi mal-foqra bl-affarijiet iż-żgħar. L-għadu tal-ġenerożità, widdeb Franġisku, hu l-konsumiżmu, li nonfqu lil hinn minn dak li hu meħtieġ.

 

Ġesù juri l-kuntrast bejn l-għonja u l-foqra, per eżempju, bil-parabbola ta’ Lazzru u Epulun, jew inkella bl-istorja taż-żagħżugħ għani.

Huwa kuntrast li lil Ġesù jwasslu jistqarr li hu diffiċli li wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Xi ħadd jista’ jgħid li Ġesù kien komunista, osserva Franġisku, imma meta l-Mulej jgħid dawn l-affarijiet jaf li wara l-għana dejjem hemm spirtu ħażin, il-prinċep tad-dinja. Kien għalhekk li darba qal: ‘Ma tistgħux taqdu żewġ sidien: lil Alla u lill-flus.’

Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, li hu meħud minn San Luqa, hemm kuntrast bejn l-għonja li kienu jitfgħu l-offerti tagħhom fit-teżor tat-tempju, u l-armla li tefgħet żewġ ċenteżmi. Dawn in-nies għonja huma differenti minn Epulun, issokta l-Papa. Jidhru nies tajbin li jmorru t-tempju u jagħtu l-offerti. Għalhekk il-kuntrast hu ta’ natura differenti.

Meta jafferma li l-armla tefgħet aktar mill-oħrajn, Ġesù jrid jgħidilna li tefgħet aktar minn ħaddieħor għax tat kulma kellha biex tgħix. L-armla, l-orfni, il-migrant u l-istranġier kienu fost l-ifqar fil-ħajja f’Iżrael, tant illi meta kienu jitkellmu dwar il-foqra kienu jikkwotaw lilhom.

Dil-mara tat kulma kellha biex tgħix għax kellha fiduċja f’Alla.  Kienet mara tal-Beatitudnijiet, ġeneruża ħafna:  tagħti kollox għax il-Mulej hu akbar minn kollox. Il-messaġġ ta’ dal-pass tal-Vanġelu hu stedina għall-ġenerożità, issokta jgħid il-Papa.

Quddiem l-istatistika tal-faqar fid-dinja, quddiem it-tfal li jmutu bil-ġuħ, li m’għandhomx x’jieklu, lanqas mediċini, li nisimgħu dwarhom fl-aħbarijiet, ikun atteġġjament tajjeb jekk nistaqsu: Kif nista’ nsolvih dan? Dil-mistoqsija tinbet mill-ansjetà li nkun irrid nagħmel il-ġid. U meta persuna li għandha xi ftit flus tistaqsi lilha nfisha jekk dak li għandha hux biżżejjed, din tkun tiswa daqs iż-żewġ ċenteżmi tal-armla.

Is-sejħa għall-ġenerożità hija ħaġa ta’ kuljum, ħaġa li rridu naħsbu fiha kuljum u nistaqsu kif nistgħu ngħinu, inkunu ġenerużi mal-foqra, ma’ min hu fil-bżonn.  Kif nistgħu ngħinu aktar? Xi ħadd jista’ jgħidli li bil-ħniena jasal sal-aħħar tax-xahar. Imma jibqagħlek xi ħaġa żgħira tal-flus? Aħseb biex tkun ġeneruż bihom. Bl-affarijiet iż-żgħar. Nagħmlu vjaġġ, per eżempju, fil-kmamar tagħna, fil-gwardarobba:  kemm-il par żarbun għandi? Xi ftit huma żejda, u jekk għandek ħafna agħti nofshom. Kemm għandi lbiesi li nużahom biss darba f’sena? Dan hu mod kif inkun ġeneruż: li nagħti minn dak li għandi, li naqsam mal-oħrajn.

Il-Papa rrakkonta li kien jaf mara li kull meta kienet tmur tixtri mis-supermarket kienet tixtri b’kemm jiswa għaxra fil-mija tan-nefqa biex ittihom lill-foqra, id-deċmi. Bil-ġenerożità nistgħu nagħmlu l-mirakli. Il-ġenerożità bl-affarijiet iż-żgħar. Forsi dan ma nagħmluhx għax lanqas jiġina f’moħħna, iżda l-messaġġ tal-Vanġelu jġagħalna naħsbu: kif nista’ nkun aktar ġeneruż? Mingħajr titubanza, mingħajr biża’.

Hemm imbagħad marda oħra kontra l-ġenerożità: il-marda tal-konsumiżmu,. il-marda li dejjem irrid nixtri aktar. Meta kont Buenos Aires, qal Franġisku, kien hemm programm jismu ‘turiżmu-shopping’, fejn ajruplan mimli kien jagħmel vjaġġ ta’ xi għaxar sigħat bejn is-Sibt sal-Ħadd biex in-nies iqattgħu l-ħin ta’ tmiem il-ġimgħa jixtru minn pajjiż ieħor. Din tal-konsumiżmu hi marda kbira llum! Miniex qed ngħid, kompla jgħid il-Qdusija Tiegħu, li kulħadd jagħmel hekk! Imma l-konsumiżmu, li tixtri aktar minn dak li hu meħtieġ, hu nuqqas ta’ awsterità fil-ħajja. Dan hu l-għadu tal-ġenerożità. U meta naħseb fil-foqra u ntihom x’jieklu u x’jilbsu, huwa ġest li għandu konsegwenza oħra: jiftaħ il-qalb u jagħmlek aktar ġeneruż u ta’ qalb kbira.

Dan ifisser li jkollna qalb ġeneruża: li jkollna qalb kbira biex jidħol fiha kull min hemm bżonn. Dawk l-għonja li kienu jagħtu l-offerti kienu nies tajbin; dik l-armla kienet mara qaddisa. Fi tmiem l-omelija l-Papa stedinna biex induru dawra mad-dar u naraw x’għandna żejjed u li jista’ jkun ta’ fejda għal min għandu bżonnu, biex ikollna ftit awsterità.

Jeħtieġ nitolbu lill-Mulej biex ‘jeħlisna’ minn dak il-ħażen tant perikoluż, il-konsumiżmu, li jagħmlek ilsir, jagħmlek dipendenti:  huwa marda psikika. Nitolbu dil-grazzja lill-Mulej: il-ġenerożità li tiftħilna qalbna u tagħmilna ġenerużi u ta’ qalb kbira.

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Joe Huber.

Leave a Reply

%d bloggers like this: