Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws

Print Friendly, PDF & Email

Knisja li tisma’, li tilqa’, li takkumpanja u li toħroġ.  Din hija taħdita li Mons Johannes Bonny, Isqof ta’ Antwerp fil-Belġju, ta fl-Istitut Kattoliku l-Floriana lil grupp ta’ Operaturi Pastorali lajċi. It-taħdita saret nhar it-Tlieta 11 ta’ Ġunju 2019 fit-7.00 pm.

One thought on “Il-prijoritajiet tal-Knisja fid-dawl ta’ Għemmaws”

 1. Knisja li tisma’, li tilqa’, li takkumpanja u li toħroġ.
  Isqof Mons Johannes Bonny – 11 ta’ Ġunju 2019

  B’ reazzjoni għal xi aspetti li elabora fuqhom l-Isqof Mons Johannes Bonny qed inressaq dawn is-suġġerimenti:

  Listening – Knisja li tisma’
  Fis-servizzi pubbliċi u tal-kummerċ ħafna huma dawk li joffru ‘freephone’ u ‘customer care’ bi skop li jassistu lin-nies. Fil-qasam soċjali naraw il-popolarita tas-‘Support Line’ 119. Nissuġġerixxi li b’mod simili linja tat-telefon, flimkien ma’ meżżi oħra ta’ medja soċjali, tkun miftuħa 24/7 sabiex tisma’ n-nies. Is-smigħ ikun miftuħ għal kwalunkwe ħaġa li tista’ titqanqal. Is-smigħ għandu jsir b’ kompetenza, kompassjoni, teknika, professjonalita`, u organiżżat sew. S’ intendi s-servizz ta’ smigħ għandu jkun promoss bħala opportunita` għal dawk hemm barra / ‘l bogħod mill-Knisja biex jgħidu tagħhom (kritika, żvog, proposti, talbiet għal għajnuna, dubbji personali, eċċ)

  Importanti li jsir follow-up serju għal kull kas – e.g. appuntament għal laqgħa face-to-face; telefonata lura; kuntatt ma’ u/jew referral lejn persuni speċjaliżżati / agenziji / riżorsi tal-Knisja; eċċ. Ħafna jkun jiddependi minn dan biex il-kelma ta’ promozzjoni dwar is-servizz timxi b’mod pożittiv.

  Il-benefiċju ta’ tali smigħ u appoġġ lin-nies jista’ jkun li tinħoloq opportunita li tolqot lil diversi kategoriji li bħalissa qed joqgħodu lura mill-Knisja.

  Welcoming – Knisja li tilqa’
  Diġa jeżistu eżempji sbieħ fejn immigranti Insara qed jattendu l-Quddies u jużaw il-faċilitajiet ta’ xi parroċċi. Dan ta min jinkoraġġih pubblikament kemm fost il-barranin u anke fost il-Maltin. Dan l-inkoraġġiment u promozzjoni pubblika jista’ jikkontribwixxi (a) biex barranin oħra jingħaqdu fil-komunita`, (b) biex insaħħu attitudni pożittiva favur il-barranin u nesprimu merħba, u (c) fl-istess ħin jirribatti s-sentiment negattiv li qed jiżdied fis-soċjeta`.

  Il-parroċċi għandhom jitgħallmu minn għand xulxin kif jistgħu jaddattaw ruħhom biex jilqgħu lil-barranin u possibilment jintegrawhom fil-komunita rispettiva. L-eżempju tal-parroċċa għall-Eritrej fi ħdan il-Franġiskani Kapuċċini għandu jiġi estiż u kkonsolidat bi strutturi adegwati, organiżżati u appoġġjati b’riżorsi u faċilitajiet permezz ta’ ġemellaġġi ma’ Ordnijiet, inklużi dawk ta’ Sorijiet, komunitajiet, movimenti u għaqdiet reliġjużi.

  Accompaniment – Knisja li takkumpanja
  Taħt dan l-aspett Mons Bonny elabora dwar dawk il-persuni li jaslu għat-tieni parti tal-ħajja tagħhom, żmien fejn iħarsu lejn reviżjoni tal-prijoritajiet tagħhom. Din hija kategorija interessanti li għandha ssir waħda mill-għelieqi targeted biex il-Knisja taħdem fiha bi strutturi u nies adatti biex jakkumpanjaw.

  Speċjalment għal dawk f’sitwazzjonijiet irregolari, mal-ftit saċerdoti identifikati mid-djoċesi biex jakkumpanjawhom, ikun jiswa’ li jiżdiedu assistenti magħhom b’kompetenzi neċessaarji. Naraw jekk il-kors ta’ Family Ministry offrut mill-IFP jistax iħarreġ persuni għal dan il-għan.

  Frank Mifsud – 30 ta’ Ġunju 2019

Leave a Reply

%d bloggers like this: