X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019


Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija.

 • ‘Christus vivit’ bil-Malti
 • Il-Ġimgħa se ssir il-Laqgħa Ġenerali tal-AKM
 • Id-90 anniversarju mit-twaqqif tal-AKM
  Kompetizzjoni għall-aħjar logo
 • Ma noħolqux vittmi bl-inġustizzja u bl-odju ta’ bejniethom
 • Viżjoni u direzzjoni
 • Min jara lilna jrid jara lil Ġesù
 • Tiltaqa’ l-ewwel Konferenza Djoċesana dwar il-Ħarsien tal-Minuri
 • Il-Korp tal-Pulizija f’pellegrinaġġ f’Ta’ Pinu
 • Approvati l-bidliet fit-traduzzjoni Taljana tal-Missierna
 • Dokument ġdid dwar it-teorija tal-ġender
 • Passat, preżent u futur
 • L-Ittra Pastorali f’Għid il-Ħamsin
 • Wara l-elezzjoni
 • Il-Profil ta’ Henry u Catherine Calleja
 • Meta l-banda tibda ddoqq
  Tkun waslet il-festa
 • Luigi Bongailas (1910-1985)
 • Il-Ministeru tal-Predikazzjoni
 • Jew kredu jew kaos

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.