Programm – Stedina għall-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja Ta’ Ħamet, Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Programm – Stedina għall-Festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Knisja Ta’ Ħamet, Għawdex (13 -16 ta’ Lulju, 2019).

Capture

Is-Sibt,13 ta’ Lulju: L-Ewwel Jum tat-Tridu u It-tielet dehra tal-Madonna ta’ Fatima.
Jum ta’ Talb għall-familji.
6.00p.m. – 7.00p.m. Adorazzjoni Ewkaristika Solenni.
6.30p.m. Rużarju Meditat.
7.00p.m. Quddiesa bl-Omelija minn Kan Dun Ġużepp Cini.. Wara pellegrinaġġ ta’ Talb bl-istatwa tal-Madonna ta’ Fatima mat-toroq ta’ ħdejn il-Knisja. Att ta’ Affidament lill-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. Kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u wara Barka Sagramentali.

Il-Ħadd : 14 ta’ Lulju: It-Tieni Jum tat-Tridu. Jum ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet.
9.30a.m. Quddiesa tal-15 il-Ħadd tas-Sena . 5.00p.m.-7.30p.m. Adorazzjoni Ewkaristika Solenni. 7.00p.m. Rużarju Meditat.
7.30p.m. Quddiesa bl-Omelija.
Wara kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u Barka Sagramentali.

It-Tnejn : 15 ta’ Lulju: It-Tielet Jum tat-Tridu.
Jum ta’ Talb għall-Persuni Kkonsagrati. 6.00p.m. – 6.30p.m. Adorazzjoni Ewkaristika Solenni. 6.30p.m. Rużarju Meditat.
7.00p.m. Quddiesa bl-Omelija minn Mons Rużar. Ġ. Borġ. Wara kurunella tal-Madonna tal-Karmnu u Barka Sagramentali.

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju: JUM IL-FESTA
Jum ta’ Talb għall-Benefatturi Ħajjin u Mejtin ta’ din il-Knisja.
6.00a.m. Quddiesa minn Mons Karm Hili, Rettur ta-Knisja.
5.30p.m.- 7.30p.m. Adorazzjoni Solenni.
7.00p.m. Rużarju Meditat.
7.30p.m. Konċelebrazzjoni preseduta mill-E.T. Mons Mario Grech, Isqof t’Għawdex fejn jagħmel Omelija fuq il-Madonna tal-Karmnu. Wara joħroġ pellegrinaġġ ta’ Talb bl-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu mat-toroq ta’ ħdejn il-Knisja. Fih jingħad ir- Rużarju u jitkantaw innijiet marjani. Il-Pellegrinaġġ jagħlaq bil-Kurunella tal-Madonna u ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Kulħadd huwa mistieden biex jiġi jżur din il-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu f’dawn il-ġranet ta’ Festa

IMQADDSA VERĠNI MARIJA TAL-KARMELU IDĦOL INTI DEJJEM GĦALINA

Ara poster: Madonna tal Karmnu Poster A3

Leave a Reply

%d bloggers like this: