Kors ta’ taħriġ OWLS organizzat miż-ŻAK


Grupp ta’ 15-il żagħżugħ u żagħżugħa ġejjin mill-Azzjoni Kattolika ta’ Malta, ir-Rumanija u l-Italja ltaqgħu għal kors ta’ taħriġ ta’ erbat ijiem, li kien intenzjonat jgħinhom fl-involviment tagħhom u l-volontarjat li huma jwettqu maż-żgħażagħ.

DSC_7517.156725686689

Dan is-seminar, bl-isem ta’ OWLS (Opportunities + Willingness + Learning = Success) sar ġewwa Iasi, fir-Rumanija bejn l-20 u l-24 t’Awwissu. Dan is-seminar kien il-ħames u l-aħħar parti ta’ proġett ħafna ikbar li involva madwar 100 żgħażagħ li beda fl-2018 fl-Italja u kompla iktar kmieni din is-sena f’Malta stess. Dan il-proġett kien possibli grazzi għall-fondi tal-Erasmus+ tal-Unjoni Ewropea.

Il-kors ta’ taħriġ serva biex jgħin liż-żgħażagħ jiksbu għodda u metodoloġiji li jistgħu jintużaw fil-gruppi tagħhom, minbarra li komplew jinbnew il-pontijiet bejn żgħażagħ differenti fl-Azzjoni Kattolika.

Sors: www.knisja.mt
Ritratti: www.knisja.mt/ritratti

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.