Il-Papa f’Santa Marta: Meta nagħrfu li midinbin ninħelsu mill-ipokrisija


It-Tlieta, 15 ta’ Ottubru 2019: Ġesù ma jittollerax l-ipokrisija tant li lill-fariżej isejħilhom ‘oqbra mbajda’. Il-Papa Franġisku għamel din l-affermazzjoni waqt l-omeija tal-quddiesa li ċċelebra llum it-Tlieta 15 ta’ Ottubru, fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Jeħtieġ infiequ mill-ipokrisija. Il-mediċina għal dan hi li quddiem Alla nagħrfu lilna nfusna bħala midinbin għax min ma jafx jagħmel hekk mhux nisrani tajjeb.

Il-Papa kien qed jirrifletti dwar is-silta tal-Evanġelju li fiha r-rakkont ta’ meta Ġesù kien mistieden għall-ikel għad fariżew, u sid id-dar ikkritikah għax qabel ma’ beda jiekol ma’ nħasilx kif titlob il-Liġi.

Hemm atteġġjament li l-Mulej ma jittollerahx, qal Franġisku: l-ipokrisija. Lil Ġesù stiednuh għall ikel biex ikunu jistgħu jiġġudikawh mhux għall-ħbiberija.  l-ipokrisija tfisser li inti tidher mod imma fil-fatt tkun ħaġ’oħra, fil-qigħ ta’ qalbek, ħsibijietek huma differenti minn kif tidher.

Ġesù dan ma jittollerahx u lill-fariżej spiss jittimbrahom bħala ipokriti, oqbra mbajda. Dan ta’ Ġesù mhux insult imma verità.  Minn barra tidher perfett, illamtat, korrett, imma minn ġewwa int xi ħaġa oħra.  L-atteġġjament ipokrita jiġi mill-‘giddieb il-kbir, ix-xitan’ u l-ipokriti huma l-werrieta tiegħu.

L-ipokrisija hi l-lingwaġġ tax-xitan, il-lingwaġġ tal-ħażen li jidħol fi qlubna miżrugħ mid-demonju.  Diffiċli tgħix ma’ min hu ipokrita imma nies bħal dawn jeżistu, osserva l-Papa.

L-ipokrisija Ġesù jħobb jikxifha.  Hu jaf li propju l-ipokrisija twasslu għall-mewt għax l-ipokrita ma jqisx liema meżżi se juża jew jiskarta; juża l-kalunnja, ikun xhud falz.

Għall-kundanna ta’ Ġesù fittxew ix-xhieda foloz.  Xi ħadd jista’ jgħid, issokta l-Papa, li aħna m’għandniex xhieda bħal dawn.  Imma dan hu żball.

Il-linġwaġġ ipokrita forsi mhux ‘normali’ imma mxerred ħafna, ħaġa ta’ kuljum.  Per eżempju fil-ġlieda għall-poter fejn jidħlu l-għira, il-ġelosija li jtuk dehra mod filwaqt li minn ġewwa mimli velenu biex toqtol, għax l-ipokrisija dejjem hi qattiela, illum jew għada toqtol.

Allura jeħtieġ infiequ minn dan l-atteġġjament.  Il-mediċina hi li nkunu sinċieri quddiem Alla, ngħidu l-verità u nakkużaw lilna nfusna.

Għandna nitgħallmu nakkużaw lilna nfusna u nistqarru dak li jkollna ġewwa fina quddiem Alla: ħsibijiet, għira, xewqa ta’ vedikazzjoni….  Dan hu taħriġ spiritwali ftit jew wisq mhux tant komuni, m’aħniex imdorrijin bih, imma għandna nfittxuh: nakkużaw lilna nfusna, inħarsu lejn dnubna, lejn il-kattiverja li hemm fi qlubna, għax ix-xitan jiżra’ l-kattiverja ġo fina.

Għandna nitgħallmu ngħidu lill-Mulej: “Arani kif jien!” u nagħmlu hekk bl-umiltà.

Nitgħallmu nakkużaw lilna nfusna, tenna l-Papa, ħaġa li forsi hi ftit iebsa, imma n-nisrani li ma jafx jakkuża lilu nnnifsu mhux nisrani tajjeb u jirriskja li jaqa’ fl-ipokrisija.

Il-Papa Franġsiku fakkar fit-talba ta’ Pietru meta lill-Mulej qallu: “Tbiegħed minni għax jiena midneb”.

Jalla nitgħallmu nakkużaw lilna nfusna, tenna mill-ġdid il-Qdusija Tiegħu fi tmiem l-omelija.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.