Għalfejn qed ngħix?

Print Friendly, PDF & Email

Kitba ta’ Angelo Xuereb

It-tama hija essenzjali  għall-ħajja. Ma nkunx niżbalja jekk ngħid li mingħajr tama, il-bniedem imut.

Jekk il-bniedem ikun marid, jittama li ser ifiq. Jittama li jgħix ħajja aħjar kemm emozjonalment, soċjalment u anki materjalment. Għalhekk it-tama hija dik il-forza fil-bniedem li tgħinu jagħmel kuraġġ u ma jaqtax qalbu quddiem id-diffikultajiet ta’ din id-dinja.

Iżda sewwa kieku l-bniedem ma jittamax biss fi ħwejjeġ materjali iżda anki għal dawk spiritwali. Kieku l-bniedem jittama akar fi ħwejjeġ spiritwali kieku fid-dinja hawn aktar paċi u l-messaġġ ta’ Kristu jiġi mxandar aktar, biex hekk jiġi magħruf u maħbub.

Għalkemm aħna qegħdin ngħixu f’din id-dinja, aħna qegħdin f’pellegrinaġġ lejn is-sema pajjiżna. Meta niftakru f’dan ma għandniex niskuraġġixxu ruħna milli naħdmu għal dinja aktar ġusta u ngħixu ħajja verament umana. Iżda xi darba jew oħra dan il-pellegrinaġġ jintemm u nidħlu f’eternità.

Bosta filosofi raw il-realtà tal-mewt bħala qerda tal-ħajja tal-bniedem. Iżda jekk in-nisrani jkun għex “bi Kristu, fi Kristu u ma Kristu”, il-jum tal-mewt ikun għalih id-daħla fil-ħajja eterna. Ħajja fejn ma hemmx tbatija u lanqas biki. U għalhekk meta nittamaw f’din il-ħajja eterna nagħmlu kuraġġ.

Kieku ma għandniex tama fil-ħajja eterna,  il-ħajja tista’ tidher bla sens. Ngħixu ftit żmien u mbagħad nispiċċaw. Nitilfu saħħitna, ħajjitna u dak li għandna. Veru li kieku kien hekk, hija assurdità kbira.

Iżda bil-mewt aħna nitilfu ħajjitna biex ingawdu lil Alla. Kieku ma mmutux ma nistgħux naraw lil Alla wiċċ imb’wiċċ.

%d bloggers like this: