Lectio Divina tal-1 Ħadd tal-Avvent. Sena “A”

Print Friendly, PDF & Email

Vanġelu (Mt 24, 37-44):  Id-dixxipli jistiednu ‘l Ġesu jammira t-tempju.  Għalihom kien ifisser stabbilta,  għax Israel kellu miegħu lil Alla.  Kien itihom sens ta’ sigurta’ għax din kienet ir-reliġjon tagħhom u ma kellu jinbidel xejn mir-relazzjoni li kellhom m’Alla, u l-mod kif jagħmlu ċ-ċerimonji.  Basta wieħed josserva t-Torah (il-ktieb tal-liġi).  Għalhekk Ġerusalem u t-Tempju ma kinux se jiġġarrfu għax kien hemm Alla jgħammar hemm.  Ġesu jħabbar il-waqgħa tat-Tempju, it-tmiem tad-dinja antika u l-bidu ta’ dinja ġdida.

F’dan il-Ħadd il-Knisja tfakkarna fil-miġja ta’ Kristu u t-tnedija tal-era l-ġdida.  Il-Lhud ma kinux attenti, weħlu fid-dinja antika, u ma aċċettawx lil Ġesu u s-Saltna ġdida tiegħu.  X’inhu r-riżultat ta’ dawn u ta’ min jagħmel bħalhom?  Rovina.  Jekk ma niftħux qalbna u moħħna għas-saltna ta’ Kristu, hemm rovina lesta għalina. Mela mportanti li nilqgħu l-messaġġ tal-Vanġelu tal-lum fejn Ġesu joffrilna 3 eżempji:

  1. Danjel (kap 7) iħabbar li kellu jiġi Bin il-Bniedem li jbiddel iż-żmien fejn il-bnedmin kienu qed jgħixu bħal annimali selvaġġi, fi żmien ta’ renju awtentiku, aktar uman u ħanin. Il-Parousia kienet viżta ta’ xi re f’pajjiż biex jagħmel l-affarijiet aħjar u jaqdi l-ħtiġijiet tan-nies tal-post: jirranġalhom it-toroq, it-tempji, eċċ.  Ġesu jħabbar li l-Parousia tiegħu kienet waslet fil-qrib, i.e. se titwettaq it-tħabbira ta’ Danjel.  Għalhekk isemmi ż-żmien ta’ Noe fejn in-nies kienu jġibu ruħhom agħar minn bhejjem selvaġġi bi ħruxija u vjolenza kbira.  Kien hemm bżonn li dinja bħal din tar-renju l-antik tispiċċa biex tibda oħra aktar umana. Għalhekk il-Ġenesi jissellef fatt mill-pjanura tal-Mesopatamja li spiss kienet tegħreq meta x-xmajjar Tigris u Euphrates kienu jfuru b’xita qawwija.  Ma jfissirx li Alla veru għarraq lin-nies, imma qed iwasslilhom messaġġ li ma jaċċettax din l-imġieba. Mela  jridu jaqbdu din l-imġieba ħażina, jgħarrquha u jwaddbuha ‘l barra minnhom, ħa jagħmlu post għal imġieba li togħġob ‘l Alla.   Alla qatt mhu se jiżvoga r-rabja tiegħu fuq il-bniedem.  Mela permezz tal-awtur tal-Ġenesi, ikompli jgħid lill-bniedem kliem li jgħodd ukoll għal-bniedem tal-lum:  “Jekk tibqa’ tgħix ħajja kattiva,  se tintilef.  Oqogħd attent.  Ma tistgħax tgħix il-ħajja bijoloġika biss – tiekol, torqod, tiżżewweġ, eċċ.  Jekk tagħmel hekk biss mhu se jiswielek xejn.  Trid ukoll tiftaħ qalbek għall-ordni l-ġdid li nieżel mis-sema. Trid tgħix ħajja aktar  umana, tieħu ħsieb il-proxxmu, hu min hu.  Il-Kelma t’Alla tagħti sens lill-ħajja anki dik bijoloġika, li hija mportanti wkoll, imma mhux waħedha biss.
  2. Ġesu jsemmi l-familja ta’ Noe li kienu jgħixu ħajja differenti. Għalhekk jidħlu fl-arka biex jipproteġu ruħhom mill-influwenza tad-dinja l-antika.  Kienu attenti għall-Kelma t’Alla u qalbhom kienet ħebrithom li se jqum ordni ġdid u għalhekk kienu qed jippreparaw ruħhom biex jaċċettawh, għax kien ġej minn Alla.  Kemm hawn nies illum li qed jgħixu ħajja materjali biss?  Mhux qed ngħidu li dawn (u n-nies ta’ żmien Noe) se jmorru l-infern u l-oħrajn se jmorru l-Ġenna. Le. Qed ngħidu li dawn se jgħixu ħajja bla sens, fil-waqt li l-oħrajn se jgħixuha minn issa fil-milja kollha tagħha. Li tikkuntenta lilek innifsek billi jkollok saħħtek, tgħix fit-tul, bla problemi ta’ flus, hi ħaġa tajba. Imma dawn mhumiex l-aktar  ħwejjeġ importanti u mhumiex kollox. Jonqsok lil Alla u l-Kelma tiegħu biex jagħtu sens għall-bqija tal-ħwejjeġ l-oħra.  Noe u l-familja tiegħu kienu puri, għax min dejjem joqgħod attent għall-ħwejjeġ t’Alla, huwa pur.  L-Avvent jistieden anki lilna biex nishru (i.e. noqogħdu attenti) u b’hekk nippreparaw ruħna sewwa għall-miġja ta’ Ġesu.
  3. Ix-xogħol u l-karriera nistgħu nħarsu lejhom jew bħala assolut jew bħala doni mogħtija lilna minn Alla u li jiffurmaw parti mill-pjan Divin tiegħu. Tal-ewwel tkissrilna ħajjitna (e.g. workoholic) u tista’ twassalna għall-idolatrija: ix-xogħol jew karriera isiru alla għalina. E.g. sid jista’ jmexxi ħanut billi jisraq u jinganna kemm jiflaħ;  jew jista’ jimxi skond il-prinċipji tal-Evanġelu u jgħin fejn jista’ lil min hu batut.  Wieħed jista’ juża l-karriera biex jirfes fuq l-oħrajn biex jilħaq kemm jista’ ‘l fuq; jew jista’ jeħodha bħala vokazzjoni biex l-ewwel ifittex il-ġid tal-oħrajn.  “Wieħed jittieħed (għax tad-dinja l-ġdida) u l-ieħor jitħalla” fid-dinja l-antika. Ikompli Ġesu: “Mela attenti għall-bidu ta’ din is-saltna ġdida, għax se tasal bla ma tkunu qed tistennewha, bħall-ħalliel.”  Mhux Alla huwa l-ħalliel li se joħdilna l-ġid materjali tagħna jew il-karriera,  iżda ħalliel hu dak li l-ġid materjali u l-istess ħajja tiegħu ma jużahomx skond il-prinċipji tal-Vanġelu u għall-akbar glorja t’Alla.

 

lachiesa.it /liturgia / data /cerca/ omelie /padre fernando armellini

%d bloggers like this: