Illum il-Knisja tfakkar lil San Pietru Kanisju

Print Friendly, PDF & Email

Fil-21 ta’ Diċembru l-Knisja tfakkar lil San Pietru Kanisju, Saċerdot u Duttur tal-Knisja li għex bejn is-snin 1521 sa 1597.

San Pietru twieled f’Nijmegen, l-Olanda fl-1521. Missieru kien is-Sindku tal-Belt.

Meta kellu 15-il sena mar jistudja fl-Universita’ ta’ Cologne fejn iggradwa fil-filosofija. Hawhekk iltaqa’ ma’ San Pietru Faber, kumpann ewlieni ta’ San Injazju ta’ Loyola.

Minn Cologne mar fl-Universita’ ta’ Louvain biex jistudja l-liġi, iżda hawnhekk ġietu l-ħajra li jsir saċerdot. Mar sab lil Patri Faber li kien f’Mainz, u għamel l-eżerċizzi spiritwali taħt id-direzzjoni tiegħu u daħal Ġiżwita.

Qaddes fis-sena 1546, u sar l-ewwel Ġiżwita Ġermaniż. Fetaħ dar tal-Ġiżwiti f’Cologne u ntefa’ jikteb u jippriedka waqt li kien jgħallem fl-Universita’.

Attenda għall-Konċilju ta’ Trentu u tkellem fih darbtejn. Wara, mar Ruma fejn San Injazju ma damx ma bagħtu jgħallem fl-ewwel skola li l-Ġiżwiti kienu għadhom kemm fetħu f’Messina.

Fl-1549, Il-Papa Pawlu III talab lil San Injazju jibgħat xi Professuri Ġiżwiti fl-Universita’ ta’ Ingolstadt. L-għażla ta’ San Injazju waqgħet fuq San Kanisju.

Fl-1552, fuq talba tar-Re Ferdinand, San Kanisju mar jgħallem fl-Universita’ ta’ Vjenna. Riduh isir Isqof tal-belt iżda ma’ aċċettax, u meta l-Papa Ġulju III għamlu amministratur tad-Djoċesi, irnexxielu jeħles minn din il-kariga wara sena. Fl-1556, ġie maħtur minn San Injazju l-ewwel Provinċjal tal-Ġermanja ta’ Fuq. Sadanittant baqa’ jaħdem bla heda għar-riforma kattolika kontra l-Protestantiżmu. Ippriedka fil-biċċa l-kbira tal-ibliet u l-irħula kollha tal-Ġermanja.

Il-lista tal-kitbiet tiegħu hi twila ferm. L-ittri biss ilaħħqu mat-tmien volumi. Hawn msemmi ħafna għat-tliet kotba tal-Katekiżmu li kiteb għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-kbar.

Fl-1580 mar fi Fribourg, l-Iżvizzera biex iwaqqaf kulleġġ li llum sar l-Universita’ ta’ Fribourg. Baqa’ fl-Iżvizzera għall-aħħar 17-il sena ta’ ħajtu, u miet fl-istess kulleġġ, fil-21 ta’ Diċembru 1597. Ħalla warajh legat kbir enormi ta’ xogħol appostoliku li wettaq għall-Knisja li hu tant ħabb.

Il-Papa Piju XI żied ismu fil-lista tal-Qaddisin u ddikjarah Duttur tal-Knisja. Hu magħruf bħala “t-Tieni Appostlu tal-Ġermanja”, wara San Bonifazju.

Sors: https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: