Sinodu dwar is-SINODALITÀ

Print Friendly, PDF & Email

Is-SINODALITÀ fil-Knisja hu terminu importanti li se nisimgħu ħafna dwaru fix-xhur li ġejjin. Se jkun it-tema tas-Sinodu tal-Isqfijiet fis-sena 2022. Diġa’ f’Ottubru tal-2015 il-Papa Franġisku kien semma’ li s-SINODALITÀ hi l-mixja li Alla jistenna mill-Knisja tat-tielet millenju.

sinodu

Hi mod ta’ tmexxija mifrux fuq diversi livelli, hekk li l-Isqfijiet, is-Saċerdoti u l-Lajċi jkollhom sehem fil-Knisja skont il-livell tagħhom fil-ġerarkija tal-Knisja. L-ewwel livell hu l-Knejjes partikulari, it-tieni hu dak tal-Provinċji u tar-Reġjuni Ekkleżjastiċi u t-tielet il-Kunsilli Partikulari b’mod speċjali l-Konferenzi Episkopali. Is-SINODALITÀ tikkonsisti fil-komunjoni, fil-parteċipazzjoni u fil-missjoni tal-Knisja u tesprimi l-kolleġġjalita episkopali fi Knisja universali. Is-SINODALITÀ ssib il-fonti tagħha fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija.

Ara aktar … https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-03/sinodo-2022-chiesa-sinodale-comunione-partecipazione-missione.html?fbclid=IwAR3Y4lkWCHxVsvFzhmQKs5P3oxM7xWt4eKExtWrVHy0aGAXY9DYG839X5Og

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: