Il-Papa f’Santa Marta: Il-Papa jitlob għall-vittmi tal-coronavirus u għall-familjari tagħhom


Il-Ħadd, 22 ta’ Marzu 2020: Kif ilu jsir mid-9 ta’ Marzu ‘l hawn il-quddiesa tal-Papa Franġisku mid-Dar Santa Marta kienet imxandra mill-meżżi tal-komunikazzjoni tal-Vatikan. Fil-bidu tal-quddiesa tal-lum, il-Papa qal li f’dawn il-ġranet qed nisimgħu bl-aħbar ta’ tant vittmi li qed imutu anki waħedhom, mingħajr il-preżenza tal-għeżież tagħhom. Nitolbu għalihom u għall-familji tagħhom ukoll.

F’kumment dwar l-Evanġelju tal-lum meħud minn San Ġwann, li jirrakkonta l-istorja tar-raġel imwieled għama, il-Papa ħeġġiġna nishru biex nintebħu meta Ġesù jkun għaddej minn ħajjitna u nikkonvertu lejh.

Dal-pass tal-Evanġelju jitkellem waħdu.  Hu tħabbira ta’ Ġesù Kristu u fl-istess ħin huwa katekeżi.  Nixtieq niġbed l-attenzjoni fuq ħaġa waħda.  Lili jolqotni dejjem dak li jgħid Santu Wistin: “Nibża illi jkun għaddej Kristu”.  Imma għaliex?  “Nibża’ li jgħaddi minn ħdejja u ma nindunax, inħallih għaddej”.  Hemm ħaġa ċara: fil-preżenza ta’ Ġesù jwarrdu l-veri sentimenti tal-qalb, l-atteġġjamenti veri. Din hija grazzja u dinkienet ir-raġuni għala Santu Wistin kien jibża’ li ma jindunax b’Ġesù għaddej minn ħdejh.

Hawnhekk kollox hu ċar: ifejjaq għama u jfaqqa’ l-iskandlu.  Minn dal-fejqan joħroġ l-aħjar tan-nies u l-agħar tagħhom.

L-għama –  l-għaqal tal-għama jħallik mistgħaġeb. Kien imdorri jteftef b’idejh biex jiċċaqlaq, kien ixomm il-periklu, kien jinduna jekk ikun hemm il-periklu li jiżloq.  Kien jiċċaqlaq bħal wieħed għama.  L-argumenti tiegħu kienu ċari, preċiżi, imbagħad juża wkoll il-lussu tal-ironija.

L-imgħallmin tal-Liġi kienu jafu l-liġijiet kollha, kollha kemm huma.  Imma kienu mwaħħlin hemm.  Ma kienux jifhmu meta jkun għaddej Alla minn fejnhom.  Kienu iebsin, iggranfati mad-drawwiet tagħhom.  Dan jgħidu Ġesù stess, fl-Evanġelju: moħħhom biss fid-drawwiet tagħhom.  U jekk, biex iħarsu dawn id-drawwiet kellhom għalfejn iwettqu inġustizzja, għalihom ma kinitx problema, għax skont id-drawwiet tagħhom dik ma kinitx titqis inġustizzja.  Dik l-ebusija kienet iġġagħlhom jagħmlu l-inġustizzji.   Quddiem Kristu kien jitfaċċa s-sentiment tal-għeluq.

Dan biss.  Jien intikom parir li llum taqbdu l-Evanġelju f’idejkom, il-kapitlu 9 ta’ San Ġwann, u taqrawh id-dar, fil-kwiet, darbtejn, tlieta, biex tifhmu sewwa x’jiġri meta jgħaddi Ġesù: jitberrħu s-sentimenti.  Tifhmu sewwa dak li jgħidilna Santu Wistin: nibża’ li jgħaddi l-Mulej u jien ma nintebaħx bih, ma nagħrfux.  U hekk ma nikkonvertix.  Tinsewx: illum aqraw darbtejn, tlieta, l-kapitlu 9 kollu ta’ Ġwanni.

Il-Papa temm iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa bil-barka sagramentali u stedinna mill-ġdid biex miegħu nagħmlu t-Tqarbia tax-xewqa li issa ilu jirreċita dawn  l-aħħar jiem,s wara li jkun tqarben.

Miġjub għall-Malti mit-Taljan minn Joe Huber.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.