Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof – 24 ta’ Marzu 2020


It-Tlieta, 24 ta’ Marzu 2020: Quddiesa u Rużarju mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kurja tal-Arċisqof…

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Ewwel Qari (Eżek 47:1-9.12) ikellimna dwar xmara ta’ ilma safi, ta’ ilma li kapaċi jbiddel il-melħ tal-baħar, ilma li kapaċi jagħti l-ħajja kull fejn jgħaddi.

U fl-Evanġelju nsibu mument fejn Ġesù jersaq lejn din in-nixxiegħa, il-menqa, li bil-Lhudi kienu jgħidulha Betzata, u jsib wieħed marid li kien ilu jistenna l-fejqan 38 sena. “Trid tfiq?” (Ġw 5:6). Il-marid ma jweġbux: ‘Iva, Sinjur, jiena rrid infiq’ imma jispjega lil Ġesù għaliex kien ilu daqshekk jistenna: “M’għandix min jitfagħni fil-menqa xħin jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien, ħaddieħor jinżel qabli” (Ġw 5:7).

Il-Papa Franġisku meta rrifletta fuq dan il-qari, spjegalna kif dan ir-raġel iżjed importanti għalih jispjega għaliex ilu ħafna marid milli jirrispondi l-mistoqsija ta’ Ġesù: “Trid tfiq?” Aħna ħafna drabi wkoll ninħlew billi nġibu l-iskużi kollha tad-dinja biex nispjegaw għaliex għamilna ħaġa jew ma għamilnihiex. Il-Mulej jixtieq ifejjaqna. M’għandux bżonn l-iskużi tagħna. Anke meta nersqu lejh għall-fejqan tar-ruħ, m’hemmx għalfejn nippruvaw ngħidulu għaliex dnibna, jafna! Kemm tkun ħaġa sabiħa li meta jistaqsina: “Trid tfiq?” (Ġw 5:6), ngħidulu: ‘Sinjur, fejjaqni’.

Meta reġa’ ltaqa’ ma’ dak ir-raġel imfejjaq, Ġesù jerġa’ jgħidlu: “Biddel ħajtek biex ma jiġrilekx xi ħaġa agħar”. Il-Mulej qed jistedinna biex inbiddlu ħajjitna. Ir-risposta f’idejna.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.