Lill-Kurċifiss tiegħi

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt, 11 ta’ April 2020: Kantiku mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna oriġinarjament miktub għal nhar l-Imnarja, 29 ta’ Ġunju 1977 …

Capture

Fik nara l-glorja ta’ kull xemx qed titla’,
treġġa’ għall-ħajja l-ħolqien mir-raqda.
Fik nara n-nar ta’ ħġejjeġ ġuf id-dinja:
Demmek bħal-lava – kulma jmiss jinħall!

Idek imsammra ma’ dik l-għuda msewsa
tqattar il-maħfra għal dnubieti fiergħa.
Ġismek imtertaq jgħajjat biss il-ħniena:
Inti tal-għaġeb, u ma titwemminx!

Int bniedem magħsur mid-demm, Bin Alla l-ħaj;
taħfer u tagħder lil min sammrek, sallbek;
U x-xemx dallamt fis b’mewtek u l-blat triegħed!

Ftaħt ħalq il-mewt u b’ħerqa tajtha tixrob
id-deheb maħlul tal-fidwa li ksibtilna;
u mat-tkawwiġa tagħha, Int qomt u rbaħt!

✠ Charles Jude Scicluna
Arċisqof ta’ Malta

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: