“Bħal Ġwanni l-Battista, inkunu xhieda ta’ Ġesù”

Print Friendly, PDF & Email

Fil-merħba lill-grupp ta’ lingwa Taljana, fl-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbga 24 ta’ Ġunju, sollennità tat-Twelid ta’ San Ġwann il-Battista, il-Papa Franġisku għamel stedina biex kuħadd jersaq iktar qrib lejn Alla.

downloadIl-Papa qal li għandna nitgħallmu mill-Prekursur ta’ Ġesu’ l-ħila li nagħtu xhieda b’kuraġġ għall-Vanġelu, ‘lil hemm mid-differenzi tagħna, filwaqt li nżommu armonija u ħbiberija li huma l-bażi ta’ kull proklamazzjoni kredibbli tal-fidi.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-06/pope-francis-john-the-baptist-teaches-us-to-bear.html

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: