Koperativi għal enerġija nadifa kontra l-bidla tal-klima: il-Papa Franġisku

Print Friendly, PDF & Email

Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Koperativi, nhar is-Sibt 6 ta’ Lulju, il-Papa Franġisku kiteb ‘tweet’fejn qal li l-koperativi qed jagħmlu tassew differenza fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima.

Dan isir għax koperaivi ta’ produtturi żgħar jagħżlu li jużaw inqas mezzi ta’ tinġiż fil-produzzjoni tagħhom u jmorru għal mudell ta’ ħajja mhux konsumistika. Il-koperativi jistgħu “jgħollu l-għatu” ta’ ekonomija li tipperikola li tipproduċi oġġetti imma bi prezz ta’ inġustizzja soċjali. It-‘tweet’ tal-Papa hi eku tal-enċiklika tiegħu “Laudato Si’”, li tindirizza l-kunċett tal-ġustizzja, tal-paċi u tal-iżvilupp f’dak li hu użu tal-ħolqien.

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-07/pope-francis-cooperatives-day-climate-renewable-energy-justice.html

Rapport għal-Laikos minn Joe Galea

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: