Wiċċ il-Ħniena (Misericordiae Vultus), Bolla tal-Indizzjoni mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali

Print Friendly, PDF & Email

FORMAZZJONI U INFORMAZZJONI

MILL-KUMMISSJONI TEOLOĠIKA (34)

21 ta’ Mejju 2015

Wiċċ il-Ħniena (Misericordiae Vultus)

Bolla tal-Indizzjoni mill-Papa Franġisku

dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena

INDIĊI TAT-TEMI PRINĊIPALI

Ħsibt li jkun utli li ngħaddilkom indiċi li ħejjejt tat-temi prinċipali li hemm fid-dokument Misericordiae Vultus. Dan l-indiċi jista’ jkun ta’ għajnuna fit-tħejjija għal xi laqgħa jew omelija jew xi attività ’l quddiem, fil-kuntest tal-Ġublew tal-Ħniena, jew anke għar-riflessjoni personali tiegħek.

Dun Hector Scerri

hector.scerri@um.edu.mt

N.B. Ir-riferenzi kollha huma għall-paragrafi tad-dokument.

Azzjoni Pastorali, 12

Bieb tal-Ħniena, 3, 4, 5, 14

Bniedem, 4, 5

Djalogu Interreliġjuż, 23

Dnub, 2, 22

Evanġelizzazzjoni, 4, 12

Fawstina Kowalska, Santa, 24

Fidi, 20

Flus, 19

Ġelasjan, Sagramentarju, 6

Ġesù Kristu, 1, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 25

Ġrieħi, 15

Ġudaiżmu, 23

Ġustizzja, 20, 21

Ġwann, San, 24

Ġwanni XXIII, Papa San, 4

Ġwanni Pawlu II, Papa San, 11

Girgor il-Kbir, Papa San, 19

Grazzja, 5

Hosegħa, Profeta, 21

Ħallel il-Kbir, 7

Indulġenza, 22

Iżlam, 23

Katidral, 3

Kelma t’Alla, 13, 25 (ara wkoll Skrittura)

Kmandamenti, 20

Knisja, 3, 10, 12, 22, 25

Konfessuri, 17

Konverżjoni, 14, 19, 20

Korruzzjoni, 19

Maħfra, 9, 10

Marija, 3, 24

Mattew, San, 8

Mirakli, 8

Missjonijiet popolari, 18

Missjunarji tal-Ħniena, 18

Motto tal-Ġublew, 14

Opri tal-ħniena, 15

Parabboli, 9

Pawl, San, 20

Pawlu VI, Beatu Papa, 4

Pellegrinaġġ, 14

Periferiji, 15

Qrar, 17, 22

Randan, 17, 18

Salib, 21, 24

Sawm, 17

Sinagoga ta’ Nazaret, 16

Skrittura, 6, 7, 8, 9, 13 (ara wkoll Kelma t’Alla)

Spirtu s-Santu, 4

Trinità, 2, 5, 8, 25

Tumas d’Akwinu, San, 6

Vatikan II, Konċilju, 4

Wistin, Santu, 21

Xirka tal-Qaddisin, 22

%d bloggers like this: