Il-Ħadd, 13 ta’ Settembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

Il-veru kobor tar-ruħ jinsab filli din tħobb lil Alla u tumilja lilha nfisha fil-preżenza tiegħu, tinsa kompletament lilha nfisha u temmen li m’hija xejn; għaliex il-Mulej huwa kbir, imma jitgħaxxaq bl-umli; dejjem jieqfilhom lill-kburin.

Santa Fawstina

%d bloggers like this: