It-Tlieta, 15 ta’ Settembru 2020

Print Friendly, PDF & Email

L-umiltà hija l-omm ta’ ħafna virtujiet għaliex minnha jitnisslu l-ubbidjenza, il-biża’, ir-reverenza, is-sabar, il-modestja, il-manswetudni u l-paċi. Min hu umli bil-ħeffa jobdi lil kulħadd, jibża’ li jweġġa’ lil xi ħadd, u ssibu fil-paċi ma’ kulħadd u ħanin ma’ kulħadd.

San Tumas ta’ Villanova

%d bloggers like this: