Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-Ġurnata Missjunarja 2020 …

Din is-sena, milquta mill-pandemija COVID-19, kellna l-opportunità naraw lil ħafna missjunarji   Maltin   u   Għawdxin   fil-komunitajiet   tagħhom   jagħtu   l-assistenza possibbli  u  immaġinabbli  għal  popolazzjonijiet  kbar  milquta  b’mod  ħażin  ħafna mill-pandemija.

Nixtieq nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdxi tas-solidarjetà li wera mal-missjunarji tagħna. Il-Papa Franġisku, fil-messaġġ għall-Ġurnata Missjunarja 2020, jitkellem dwar id-disponibbilità anke f’dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli.

Waqt li aħna nifirħu li għandna soċjetà li turi solidarjetà qawwija, ejjew ma ninsew qatt niftakru f’pajjiżi oħrajn, f’komunitajiet Insara oħrajn, li forsi għaddejjin ukoll mhux biss minn mumenti diffiċli imma anke minn mumenti ta’ persekuzzjoni.

Insellem lill-missjunarji mhux biss Maltin u Għawdxin imma lil dawk ta’ madwar id-dinja kollha. Peress li l-Papa jfakkarna b’insistenza li l-Mulej jibgħatna madwar id-dinja biex inkunu xhieda tiegħu, ma ninsewx li nistgħu nkunu xhieda tal-Mulej u missjunarji anke fl-ambjent fejn qegħdin.

Nieħu l-opportunità li nitlob lill-komunitajiet Insara tagħna, lid-djoċesijiet tagħna, biex inkomplu nsostnu l-ħajja missjunarja tal-Knisja. Ma ninsewx li aħna wkoll mibgħutin mill-Mulej biex inkunu xhud tiegħu sa truf tal-artijiet kollha.

Charles Jude Scicluna

Arċisqof ta’ Malta

2 ta’ Settembru 2020

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.