“Imlew id-dinja b’ġesti ta’ fraternità u tama”

Print Friendly, PDF & Email

Hekk ħeġġeġ il-patriarka ekumeniku ta’ Konstantinopli Bartolomeo I, waqt l-intervent li  lbieraħ filgħaxija għamel waqt it-talb li sar għall-paċi, fil-bażilika ta’ Santa Marija fi Trastevere.

il-Patriarka Ekumeniku Bartolomeo I

Fir-riflessjoni tiegħu fuq il-kelma mill-Evanġelju ta’ San Ġwann “Ma sejjaħtilkomx iktar qaddejja, imma sejjaħtilkom ħbieb”, Bartolomeo dawwar il-ħsieb tiegħu fuq il-komunità ta’ San Eġidju u qalilhom: “hu t-tifħir lil Alla u l-attenzjoni lejn dawk li jiġu l-aħħar (fis-soċjetà) li l-frott huwa verament l-imħabba dejjiema u li tibqa’”. Il-Patriarka kompla billi qal: “Ħobb bħalma kien iħobb Kristu, li jfisser li tingħata kompletament, mingħajr ma toqgħod tkejjel u mingħajr ma toqgħod tistenna xejn lura, u dan ir-rigal qatt ma jista’ jinjora l-maħfra, li rridu noffruha mingħajr ebda kundizzjoni”.

Il-patrijarka ekumeniku ta’ Konstantinopli enfasizza biex jaqsmu flimkien din it-togħma ta’ ħbieberija u ta’ din l-imħabba li Ġesù offra bl-abbundanza.

Illum wara nofs in-nhar, il-patriarka ekumeniku ħa sehem mal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku u mal-President tar-Repubblika tal-Italja, Sergio Mattarella, f’laqgħa internazzjonali ta’ talb għall-paċi bejn ir-reliġjonijiet kbar tad-dinja bit-titlu ‘Ħadd ma jsalva waħdu – paċi u fraternità’.

Għal aktar tagħrif idħol fuq s-sit:

https://www.agensir.it/quotidiano/2020/10/19/pace-patriarca-bartolomeo-irradiare-nel-mondo-gesti-di-fraternita-e-di-speranza/

%d bloggers like this: