Fittex ejja żurna!

Print Friendly, PDF & Email

Nhar il-Ħamis 10 ta’ Diċembru 2020, festa tal-Madonna ta’ Loreto, aħna, il-pazjenti u l-istaff kollu taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, kellna l-grazzja nilqgħu fostna lill-Kardinal mżanżan l-Eminenza tiegħu Mario Grech.

Kien ta’ sollief kbir għalina meta rajnieh ġej minn fuq il-pont li jgħaqqad iż-żewġ sptarijiet, dak ta’ Mater Dei u tagħna tal-Onkoloġija. Id-dehra tal-Kardinal Mario Grech għaddej minn fuq il-pont tfakkarni kemm hu tabilħaqq personali u istituzzjonali pont. Għax, il-Kardinal Mario Grech, hu tabilħaqq pont bejn il-Mulej tas-Sebħ u aħna l-bnedmin li qed inbatu f’din il-ħajja mimlija tilja sfidi li, naħsbuhom biss, ukoll jaqtgħulna nifisna! Aħseb u ara mela meta naffrontawhom!

Għax, ngħid jien, trid tkun tassew pont u tifhem li int pont ta’ mħabba tal-Missier għall-oħrajn, biex fl-omelija tiegħek qalbek, moħħok u ruħek jaslu li jkunu tant doċli kemm għall-Mulej u kif ukoll għat-tbatija tal-poplu tiegħu, tant li tasal tgħid: Għax min minna lkoll ma jgħaddix minn waqtiet fejn inħossuna mifluġin? Huma ħafna dawk is-sitwazzjonijiet fejn il-bniedem iħoss il-madmad jagħfas fuq spallejh, u mhux darba jew tnejn jibda jogħtor taħt dak il-piż. Jien għandi f’moħħi l-piż tal-familja, il-piż tal-mard, il-piż tat-tmexxija, il-piż tas-solitudni funzjonali, il-piż tal-ħolm, il-piż tal-inkomprensjoni, il-piż tal-passat, u l-bqija. Ġesù qed jgħidilna: “Ejjew għandi intom li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jien inserraħkom”.

Kemm rajtu dan il-kliem jingħex quddiem għajnejja fil-Kardinal Mario Grech li żarna! Għax, il-preżenza tiegħu, kienet tabilħaqq ta’ sollief għalina, kemm bħala staff u, wisq u wisq aktar, bħala pazjenti. Kemm kienet tabilħaqq grazzja li l-aktar persuni fil-periferija u li qed ibatu ħassewhom imfarrġa mill-preżenza ta’ missier li tant jixtieqilhom ġid!

Kien ta’ kuraġġ kbir għalija nara persuni jibku fil-preżenza ta’ dan il-Kardinal umli. Għax il-bniedem, kif qal l-istess Kardinal Grech fl-omelija tiegħu fil-jum ta’ qabel fil-konkattidral ta’ San Ġwann, x’għandu tassew bżonn jekk mhux li iduq l-imħabba ta’ Alla l-Missier li dehret fi Kristu Ġesù? Bil-viċinanza tiegħu lejn min qed ibati fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija l-Kardinal Grech mhux biss urieni kemm hu daq u għadu jduq mill-imħabba ta’ Alla l-Missier fi Kristu Ġesù, imma wkoll li din l-imħabba tissarraf filli wieħed jiltaqa’ u jisma’ lil dawk li ibatu. Il-ħlewwa ta’ Ġesù fil-Kardinal Grech urietni kemm fadalli x’naqdef jien personali fit-triq tal-umiltà!

Fl-aħħar tal-omelija tiegħek fil-konkattidral ta’ San Ġwann għedt li ser tgħid lil Papa Franġisku:  Fittex ejja żurna għax hawn poplu li qed jistenniek bil-ħerqa biex jilqgħek b’dirgħajh miftuħa. Eminenza, anki int, fittex ejja erġa’ żurna!

Patri Mario Attard OFM Cap

%d bloggers like this: