Is-Sibt, 16 ta’ Jannar 2021

Print Friendly, PDF & Email

Qatt m’għandna nbaxxu lil ħadd. Il-ħaddiem ma jieħux gost li xogħlu jkun immaqdar quddiemu. Issa Alla jinsab kullimkien, u kull persuna hija xogħol Idejh.

Santa Tereża ta’ Kalkutta

%d bloggers like this: